Akarat: az egyénnek azon megfontoltsága, amely eldönti azt, hogy valamilen helyzetben hogyan vselkedjék. Ebben az értelemben elválaszthatatlan a viselkedéstől.: annak tulajdonsága és abban is fejeződik ki.. Az akarat a viselkedés megnyilvánulásának vagy aktivitásának intellektuális alapja. Egységüket feltételezzük.
Nem azonosítható a gondolkodással, bár annak egyik eleme egy bizonyos gondolkodás. - az a gondolat, mely magatartásban nem nyilvánul meg közvetlenül, nem akarati jelenség: vagy tistán elképzelt gondolat vagy tiszta fenntartás.
Az akarat az egyén tudatának aktivitása, amely a gondolkodás tárgyára irányul és ahhoz igazodik. Mely nem feltétlenül fizikai tárgy.
Az akarat alkalmilag jelenik meg, nem abszolút, hanem viszonylagosság, és így változékony is. Reális idődimenziója a jelen. Nem lehetséges az időben visszafelé sem akarni, sem cselekedni. A múlt időtartományában lejátszódott viselkedés tényszerűen értelmezhető, és utólag nem változtatható meg.
Az idő valóságosság. A magatartás mint tény valóságos. Ami valóságos, semmit semmit sem változtat azon, ami valóságosság. Azt, ami valóságos, azért tartjuk ilyennek, mert valóságossághoz mérhető.
Az akarat korlátozottsága: az egyéni akaratok egymással való szembesülése társadalmi kapcsolatokban.
Az akarat kialakítása és viselkedésben való érvényesítése nem bármikor jellegzetes az emberi magatartásra, hanem akkor, ha a körülményekhez valamilyen magatartással alkalmazkodni kell. És az ember úgy véli megválaszthatja a legmegfelelőbb alkalmazkodást. Az ember élete során gyakran kerül ilyen helyzetbe, bizonyos értelemben: feladatot old meg.Ez a feladatmegoldó helyzet legalább annnyira objektív, mindt amennyire szubjektív.A helyzet egyfelől ténylegeség, másfelől arról kialakított vélemény, tehát elképzelés, azaz pszichikai jelenség.
Az akarat korlátozása részben pszichikai korlátoltság, amely érzéseket, érzelmeket méltányol, akár tények ellenében is, ha azok hihetőnek tűnnek, vagy másik reményeivel, vágyaival találkoznak. P
Pl:ha a halálos beteg hisz a csodadoktorban, vagy az elcsigázott közösség tagjai abban hisznek, aki a legjobbat ígéri számukra.
Az okszerűen bemutatott ésszerűséggel bármikor rivalizálhat egy olyan célkép beteljesítésének ígérete, amely valójában nem igaz, de szép, vagyis irracionális.
Akarat érzelmi vagy pszichikai alapon legaláb annyie befolyásolható, mint ésszerűségek felmutatásával.
Az egyén akarata mások akaratához képest alakul ki: egyik akaratot másik korlátozza. A feladatmegoldó helyzet értelmezhető másokkal való egyeztetésnek és megegyezésnek az akaratot illetően.
Hiányzik az akarat a cselekvő magatartásából, ha akarat nyilvánításra képtelen állapotban van, emlyben a tudat beszámíthatatlan. Az akarat nem érvényesülhet abban az esetben sem, ha a magatartást kizárólag más akarata – pl. Erőszakkal – irányítja, vagyis a magatartás beszámíthatatlan.
A kényszerített szabadságának nincs jelentősége: a kényszerítő ettől fosztja meg.
Az akarat korlátozásának technikája a befolyásolás. Tartalmilag ez meggyőzés, felvilágosítás, elhitetés, megtévesztés, félrevezetés stb. Az egyén akaratát nem korlátozza, beszámíthatóság nem érinti, hanem az akaratot befolyásolja. Kétféle technikája van:
–személyes befolyásolás:meghatározott személynek a meg-
határozott magatartásra gyakorol hatást egy bizonyos
egyénre vagy meghatározható egyénekre.
–Személytelen befolyásolás:közvetlen kapcsolat nincs, jellegzetesen ilyen befolyásoló tényezők a társadalom szabályai.