A birtokba vett tárgy. A tárgy a birtokba vétellel nem változik, viszon megváltoznak a feltételek.: kapcsoalt keletkezik  birtokba vevő és a tárgy közt., melynek folytán az, hogy mi történik a tárggyal a birtokbavevő akaratától és szándékától függ.
A tulajdon először is beavatkozás az okoztos összefüggésekbe: azokban emberi célzatosság érvényesíthetőségének a lehetősége. A birtokbavétel a tárgy feltételeit változtatja meg.
A tulajdon egyúttal beavatkozás az emberi kapcsolatokba. Birtokba venni olyan tárgyakat érdemes, melyek valamilyen emberi célszerűségek megvalósításához szükségesek., s nem állnak mindenki számár korlátlanul rendelkezésre.
A birtoklás társadalmi kapcsolat, amely azt foglalja magába, hog adott tér- és időösszefüggésben kinek mi a tulajdona, mit tart a birtokában.
A tulajdon viszony  azt fejezi ki, hogy valaki milyen helyzetben valamely tárgyat illetően.Ha a tulajdonos a tárgyát ténylegesen birtokban tartja – használja, átalakítja ..stb. - tesz vele valamit ez tény, amely akár a tárgy tulajdonságain is megfigyelhető. Ha a tul. Nem tesz vele semmit, csupán sajátjaként birtokolja- ez is tény, de  a tárgy tulajdonságaira nem jellemző. Az első esetben tulajdonos é tulajdon között a kapcsolat tényszerű, kifejezhető. A második eset nem ilyen: itt egyének közti kapcsolatról van szó. Arról tájékoztat,hogy a tulajdonná tett tárgy most kié, alapvetően egy akarati viszonyról tárgy és egyén között. A tulajdon – mint tárgy és tulajdonos közti kapcsolat egy elképzelés tartalma és tárgya: valóságos.A tulajdon – mint a tulajdonos és minden más egyének a viszonya – elképzelt tartalom, tehát nem valóságos. - - akkor válik valóságossá, ha azt elfogadják, így egy olyan elképzelésnek lesz a tartalma, amely bizonyosság.