–összefüggésekben és kapcsolatokban értelmezhető:az egyén összefüggések és kapcsolatok nélkül nem létezik. Az egyénre hatást gyakorol a természet okozatossága, más egyének céltudatossága, s ezekről többnyire tudomása van.
–Az egyén szempontjából mindazok a más egyének, akik összefüggésbe és kapcsolatba kerülnek vele, együtt a közösséget képezik.
Összefüggés:a tények egymásra gyakorolt hatásának helyes leírása. Tárgyak, egyedek,jelenségek közt fennálló viszonyok összessége.
Kapcsolat: Tudati viszony az egyének közt. Csak térben és időben létezik Mindig előre kiszámíthatóak.
A közösség az egyén számára más emberek csoportja., nem alkalmi személyegyesülés, hanem tartós forma. A közösséget alkotó egyének hasonlósága abból áll, hogy elképzeléseik, képzeteik hasonlóak. A közösség mindenekelőtt kapcsolat az egyének közt. Annak létrejötte az egyének akaratától is függ.
A közösség a hozzá tartozó egyéneknek közösségi tulajdonságot is biztosít:közös vonásokat az egyéni tulajdonságaikban.
–összetartozás tudata
–a közösség egységesen lép fel
Az egyén tulajdonságai csak részben tulajdonságai a közösségnek.  A közösség életforma kereteit adja az egyénnek. Tagjának lenni egyfajta azonosulás a közösséggel.
A közösség körülményei, feltételek melyek befolyásolják azt ami a közösséggel történik.
Közösség pl.a család. Intézmény:
A közösség működése:Az ember minden má embertől elszigetelve nem él.Az egyén alapvető jelegzetessége a kapcsolat. Az, hogy két vagy több ember közt valamilyen viszony jön létre, magatartásukban viszonyulnak egymáshoz. E viszonyulásnak kölcsönösen elvárt formái vannak. A közösséghez tartozó egyének közt a kapcsolat létrejöhet véletlenül, vagy akarva.
A közösségeknek a tények értelmezéséhez saját kódrendszere van, a kapcsolatokra pedig saját szabályai vannak. A közösség nem cselekszik, erre az egyén képes. A közösség működik.
A tartalom a közösség működése, a tárgy pedig azoknak az egyéneknek a viselkedése, akik a közösséget alkotják. A közösség nincs közvetlenül, létezésére működéséből következtethetünk.