A Közigazgatási Racionalizálási Bizottságról röviden:

(Folyt. az előző tételnek): A racionalizálás hivatalos irányítása ezután a BM-ben életre hívott Közig-i Racionalizálási Biz. keretében folyt tovább. Itt az adminisztratív vezetést Mártonffy Károly miniszteri tanácsos látta el. Mivel a Racionalizálási Biz. úgy látta, hogy az államigazgatás egész területét egyszerre feldolgozni lehetetlen, munkásságát a közig. négy területére szorította:

  1. Szervezet.
  2. Ügyintézés.
  3. Jogszabályrendezés
  4. Köztisztviselői Képzés.
Így került előkészítésre a tanyai közigazgatás reformja, a községszervezés kérdése, az ügyintézés reformja, a jogszabályok közzétételének reformja, a közoktatásügyi igazgatás újjászervezésének előkészítése.