A fővárosi törvény novellái röviden:

Bp. jogállását először az 1872. XXXVI. tc. állapította meg. A közig. rendezésével kapcsolatban került sor a fővárosi tv. reformjára is az 1930. XVIII. tc-vel. Ez a törvény a fővárosi közig. egész kérdését szabályozta. A Gömbös-kormány alatt hoztak egy újabb tv-t (1934. XII. tc), amely novelláris alkotás volt, s részben módosította az 1930. évi tv-t.
1920. évi 8. tc. - kiterjeszti a belügyminiszter jogkörét a Főv. Önk. hatáskörébe tartozó ügyekben;         feloszlathatja a belügymin. a ffőv. tv-hatósági biz-t.
1920. évi 9. tc. - tv-hatósági biz. számát csökkenti, felemelte a kinevezett tagok számát.

A cél a kormány központosításának kiterjesztése, a fővároson belül pedig a tanács helyett a polgármester egyszemélyes vezetésének biztosítása.
Az 1930. évi tv. szerint a főváros önkormányzati igazgatásának három általános jellegű központi szerve volt: tv-hatósági biz., tv-hatósági tanács, polgármester.

Az új fővárosi tv-ben jelentékenyen bővült a polgármester hatásköre, aki a régi fővárosi tanács jogkörét megkapta. A tanácsnokok, akik eddig a fővárosi tanács teljes jogú tagjai voltak, most a polgármester előadóivá lettek.
A főpolgármesteri hatáskört is jelentősen bővítették. A főváros vagyonának, gazdálkodásának és számvitelnek ellenőrzésére külön fővárosi számszéket szerveztek.

Gömbös kormányra jutásával a Führerprinzip elvét akarta az egész közigazgatásban érvényesíteni. 1934-ben egy fővárosi novellát fogadtatott el (1934. XII. tc.). A novella megszüntette a tv-hatósági tanácsot és hatáskörének egy részét a polgármesterre, más részét a közgyűlésre ruházta. Kiemelkedővé tette a főváros élén álló főpolgármester jogállását, akit ezentúl az államfő nevezett ki. A novella fontos rendelkezése volt a fővárosi számszék szervezetének megváltoztatása. További centralizációt vezettek be. A számszéknek ezentúl jogi, műszaki és könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező szakemberei lettek.

A novella gondoskodott az üzemek átszervezéséről. Az üzemi választmányok ezentúl csak javaslattevők lettek. Végül a fővárosi gazdálkodást illetően a novella módot adott a belügyminiszternek arra, hogy a fővárosi ktg-vetés egyensúlyának biztosítására és a közig. egyszerűsítésére tervezetet készítsen.
1937-ben a fővárosra vonatkozó újabb novellát fogadott el az OGY. Ezzel a kerületi elöljáróknak eddig jórészt rendezetlenül hagyott hatáskörét kívánta szabályozni.