Köztisztviselők

A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
Az illetményalapot az Országgyűlés évente a költségvetési törvényben állapítja meg úgy, hogy az nem lehet kevesebb az előző évinél. A helyi önkormányzat ettől kizárólag lefelé, legfeljebb 10 %-kal eltérhet, de ebben az esetben sem lehet kevesebb az előző évinél.

Az alapilletményt a besorolási osztályokhoz és fizetési fokozatokhoz rendelet szorzószámok és az illetményalap szorzataként kell meghatározni.
A hivatali szervezet vezetője az alapilletményt a teljesítményértékeléstől függően +/- 20 %-kal eltérő mértékben is megállapíthatja. (Ha a következő teljesítményértékelés elmarad, a 20 %-kal növelt illetmény vagy az alapilletmény jár.)

Illeménykiegészítés

A központi közigazgatási szerveknél ennek összege felsőfokú végzettség esetén az alapilletmény 50 %-a, középfokú végzettség esetén 15 %-a. Területi szerveknél ugyanez 30, ill. 10 %. Helyi önkormányzatok hivatalában ha városi (fővárosi, kerületi vagy megyei) 30, ill. 10 %, végül a községi önkormányzatnál kizárólag a felsőfokú végzettségűek esetében 10 %. Az önkormányzatoknál évente a képviselő-testület rendeletben jogosult dönteni, hogy alkalmazza-e az illetménykiegészítést.

13. havi illetmény

A köztisztviselő minden naptári évben időarányosan legalább egyhavi illetményére hjogosult.

Közalkalmazottak

A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult, mely alapilletményből és illetménykiegészítésből áll.
Az Országgyűlés évente megállapítja az illetményalapot és a pótlékalapot (nem lehet kevesebb, mint korábban).

Az alapilletményt a fizetési osztályokhoz (A-J) és fizetési fokozatokhoz (1-14.) rendelt szorzók és az illetményalap szorzata határozza meg.
Illetménykiegészítésben akkor részesülhet a közalkalmazott, ha a költségvetési szerv gazdálkodásának jóváhagyott eredménytartalékából a kollektív szerződés, valamint megállapodás ezt lehetővé teszi.
A közalkalmazott 13. havi illetményére időarányosan akkor jogosult, ha jogszerző ideje a tárgyévben legalább 6 hónap.