A főtisztviselők

A kormányzati munka összkormányzati szemléletének erősítése, az európai integrációval kapcsolatos feladatok ellátása, a hatékony vezetés és a közigazgatási döntések előkészítése érdekében, a stratégiai döntések előkészítésére főtisztviselői kar működik, melynek létszáma legfeljebb 300 fő (évenként nem csökkenthető 10 %-nál jobban).
A főtisztviselőt a miniszterelnök pályázat útján nevezi ki. Pályázhat az a közisztviselő, aki a központi vagy területi közigazgatási szerveknél dolgozik, vagy vállalja, hogy ezeknél jogviszonyt létesít, és felsőfokú végzettségű.
A főtisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, feladata a stratégiai döntések és programok előkészítése, végrehajtása, az előírt továbbképzéseken való részvétel. (Ha a továbbképzést neki felróhatóan ismételten elmulasztja, kinevezése megszűnik.)
A főtisztviselői kinevezés a köztisztviselői kinevezését, besorolását, vezetői megbízását, munkahelyét és munkakörét nem érinti, de a miniszterelnök döntése alapján beleegyezése nélkül áthelyezhető. Ha ehhez nem járul hozzá, főtisztviselői kinevezése megszűnik.
A főtisztviselő kiemelt illetményre (az illetményalap 13-szorosa) és vezetői beosztásától függő illetménypótlékra (az alapilletmény 25-50-100 %-a) jogosult.
A főtisztviselő felmentése esetén választása szerint közszolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni, vagy rendelkezési állományba kell helyezni. a rendelkezési állomány öt évre szól, ez alatt a főtisztviselői alapilletménye jár. ez alatt az idő alatt a miniszterelnök munkavégzésre beoszthatja, ha nem fogadja el, a főtisztviselői kinevezése megszűnik.

Kormány(fő)tanácsadók és miniszteri (fő)tanácsadók

A Miniszterelnöki Hivatalban a közig. államtitkár, a minisztériumban a miniszter kormány(fő)tanácsadói, illetve miniszteri (fő)tanácsadói munkaköröket létesíthet. A megbízásuk határozatlan időre szól, és indoklás nélkül visszavonható. Az egyetemi végzettségű, szakvizsgázott köztisztviselő kaphat ilyen megbízást. A (fő)tanácsadók szolgálati idejüktől függetlenül (vezető)-főtanácsosi besorolást kapnak, és főosztályvezetői, illetve főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosultak.