A Ktv. az érdemeken alapuló szabályozott előmenetelt biztosítja. Az időmúlásra és meghatározott teljesítményre tekintettel folyamatosan halad előre a pályán. Feltételeit a tv. határozza meg, teljesítése esetén alanyi jog nyílik az előmenetelre.
A köztisztviselőt (a munkaköréhez szükséges) iskolai végzettsége és aközszolgálati jogviszonyban töltött idő alapján kell besorolni a megfelelő besorolási osztály megfelelő besorolási és fizetési fokozatába.
A fizetési fokozatok 1-től 17-ig terjednek, közöttük 1-4 év a várakozási idő, amíg a következő fokozatba lép a köztisztviselő.

Az I. besorolási osztályba a felsőfokú végzettségű köztisztviselőket kell besorolni, az ehhez tartozó besorolási fokozatok (mellette a fizetési fokozat):

 • Gyakornok (1)
 • Fogalmazó (2-3)
 • Tanácsos (4-6)
 • Vezető tanácsos (7-10)
 • Főtanácsos (11-13)
 • Vezető főtanácsos (14-17)

A II. besorolási osztályba a középiskolai végzettségű köztisztviselő sorolandó:

 • Gyakornok (1)
 • Előadó (2-6)
 • Főelőadó (7-13)
 • Főmunkatárs (14-17)

Az előmenetel feltétele:

 • A következő besorolási fokozathoz szükséges várakozási idő eltelte
 • Előírt szakmai követelmények teljesítése,
 • Legalább alkalmas minősítés,
 • A jogszabályban előírt feltételeket teljesítette (ez általában az alapvizsga vagy szakvizsga letétele),
 • A közigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket teljesítette.

A köztisztviselőt minden magasabb besorolási fokozatba sorolás előtt minősíteni kell, feltéve, hogy a köztisztviselő legalább 1 éve a minősítő irányítása alatt dolgozott.
A gyakornok köztisztviselőnek fogalmazóvá besorolásához egy éven belül, előadóvá besorolásához két éven belül közigazgatási alapvizsgát kell tennie. Ha ezt elmulasztja, jogviszonya megszűnik (az alapvizsga a pályán maradás feltétele).
Nem kell alapvizsgát tenniük a jogász, igazgatásszervező, okleveles közgazda, rendőrtiszti főiskolai végzettségűeknek.
A köztisztviselőnek tanácsosi besorolásához közigazgatási szakvizsgát kell tennie, kivéve, ha jogi szakvizsgával, valamint közigazgatási jellegű tudományos fokozattal rendelkezik. (A szakvizsga az előrehaladás feltétele.)

Az előmenetel gyorsítása

 • Kötelező a magasabb fokozatba sorolás, ha az ennek feltételeként meghatározott szakmai követelményeket a köztisztviselő a várakozási idő letelte előtt teljesítette,
 • A köztisztviselő eggyel magasabb besorolási fokozatba sorolható, ha kiválóan alkalmas minősítést kapott, legalább féléves továbbképzésben új ismereteket szerzett.
 • A  pályakezdő köztisztviselőt legalább a fogalmazó vagy előadó 2 fokozatba kell sorolni, ha bizonyítványa vagy oklevele kiváló minősítésű, illetve fogalmazó 2 fokozatba kell sorolni, ha jogi, közgazdasági, igazgatásszervező, rendőrtiszti oklevele van.

Az előmenetel lassítása

 • Kevéssé alkalmas minősítés esetén a várakozási idő legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható,
 • Ha az előírt feltételeket (pl. szakvizsga) nem teljesíti határidőre, akkor a teljesítésig nem sorolható előrébb.

Közalkalmazottak

A közalkalmazottat a munkakörére meghatározott legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése alapján A-J-ig terjedő fizetési osztályokba kell besorolni, melyek 1-14-ig terjedő fizetési fokozatokat tartalmaznak. A fizetési fokozatot a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell meghatározni, két fokozat között a várakozási idő 3 év, ami tartósan magas, illetve kiemelkedő munkavégzés esetén fokozatonként 1 évvel csökkenthető. Lehetséges olyan szabály is, mely a várakozási idő csökkentését kötelezően előírja.