A működő nemzetgazdaság, azaz a gazdasági folyamatok összessége, a termelés folytonos ismétlése.
Magában foglalja az anyagi javak, a munkaerő, a gazdasági viszonyok és a szükségletek újratermelését.

Mozzanatai

  1. termelés: szűken értelmezve a javak előállítása, és szolgáltatások nyújtása. Tágan értelmezve magában foglalja az újratermelés többi mozzanatát is.
  2. elosztás: a társadalom tagjainak, csoportjainak valamilyen arányban és formában, illetve valamilyen módon való részesedését jelenti a létrehozott javakból. Naturálisan termelő javak és fogyasztói javak elosztása, amely pénzformát is ölt. Reálfolyamatok és pénzfolyamatok lezajlása, amelyek mögött jövedelmi folyamatok is zajlanak, jövedelem elosztási és újraelosztás folyamatok mennek végbe.
  3. forgalom: a cserék összessége, és mint ilyen egyben a piacot is jelenti. A termelés eredménye (output) a forgalom segítségével jut el a fogyasztóhoz, illetve a forgalomban történik a termelésben felhasználásra kerülő javak (input) beszerzése is.
  4. fogyasztás: személyes vagy termelő fogyasztás.

Újratermelés fajtái

  • szűkített újratermelés: ha az adott évben kisebb terjedelmű a termelés, mint az előző, ez gazdasági válságot jelent.
  • egyszerű újratermelés: ha az adott évben azonos szintű a termelés az előző évihez képest.
  • bővített újratermelés: ha növekszik a termelés mennyiség az előző időszakhoz képest.

A kiegyensúlyozottan fejlődő nemzetgazdaságban mindhárom alapeset egyidejű jelenléte jellemző.