Termelés

A termelő folyamatok feltételei, tényezői a termelés során mennyiségileg és minőségileg is átalakulnak, új alakot öltenek és új funkciójuk alakul ki.

Fő színtere a vállalat, amely a termelés tényezőit, mint inputokat változtatja outputokká.
A vállalatok tranzakciója akkor eredményes, ha adott időszakban inputjainak értékét meghaladja az outputjainak értéke.
Piacgazdaságban ez azt jelenti, hogy a vállalkozás célja szükségletek kielégítése nyereséges termeléssel.

Társadalmi termelés tényezői

 1. elsődleges, eredeti termelési tényezők

  • természet: a gazdasági élet, sőt minden emberi lét alapja (föld). A természeti tényezők részben eredeti formájukban is alkalmasak termelési illetve fogyasztói célokra, de igazán átalakítva töltik be funkciójukat.
  • munka: amely a munkaerő kifejtése, az ember fizikai és szellemi képességeinek összessége, amelyet a termlési, gazdasági tevékenysége során felhasznál.
   A munka segítségével lehet mozgásba hozni a termelés többi tényezőit.
   A munkaerőt a vállalkozások a piacgazdaságban áruként vásárolják.
 2. másodlagos termelési tényezők

  • tőke: bármely termelési tényező tiszta hozamának az a része, amelyet nem fordítanak személyes szükségletek kielégítésére, felhalmozódik és az csakis tőkeként halmozódik fel.
   A tőke lényegét nem természet formája (reáljavak, pénz, követelés, értékpapír stb.) jelenti, hanem használatának módja és hozamának használati mikéntje.
  • vállalkozás: az összes többi természeti tényezőt egységbe szervezi, olyan kombinációban, mennyiségi és minőségi összetételben történő összekapcsolásról gondoskodik, amely mellett mindegyik tényező az optimumot legjobban megközelítő hatással képes működni és összhatásában is legközelebb esik az optimumhoz
  • információ