Ktv. szerint a felmentési okok

A közszolgálati jogviszony felmentéssel megszüntethető:

 • Létszámcsökkentés elrendelése (Ogy., Korm., k.-testület által),
 • Az a tevékenysége a szervnek megszűnt,
 • Átszervezés miatt munkaköre feleslegessé vált,
 • A köztisztviselő nyugdíjasnak minősül,

A közszolgálati jogviszonyt meg kell szüntetni:

 • A szerv jogutód nélkül megszűnik,
 • A köztisztviselő alkalmatlan,
 • Vezetői megbízás visszavonása után a felajánlott munkakört visszautasította,
 • Rendelkezési állomány lejárt.

A munkáltató a felmentést köteles megindokolni, neki kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
Létszámcsökkentés, tevékenységváltozás, átszervezés esetén a köztisztviselő akkor menthető fel, ha másik megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy azt visszautasítja.
A felmentett köztisztviselőt (nyugdíjazás és szakmai alkalmatlanság esetét kivéve) a fementési idő tartamára kérésre tartalékállományba kell helyezni, hogy számára másik közig. szervnél találjanak munkát.
Ha az alkalmatlanság oka eü., akkor egészségi állapotának megfelelő állást kell ajánlani, ha nincs ilyen, vagy nem járul hozzá, akkor fel kell menteni. Egyéb alkalmatlanság esetén csak a minősítési eljárásban hozott „alkalmatlan” minősítés alapján menthető fel.
A munkáltató szervezeti jogállásának (más törvény hatálya alá kerüléséről) 60 nappal előbb írásban kell tájékoztatni a köztisztviselőt arról, hogy az új munkáltató vállalja e a foglalkoztatást, és a munkavállalónak 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy vállalja e.
A csoportos létszámleépítésre további garanciális szabályok vonatkoznak.

A felmentési idő

A felmentési idő 6 hónap.
Határozott idejű jogviszony megszűnése esetén a felmentési idő nem terjedhet túl azon az időponton, amikor felmentés nélkül is megszűnt volna.
A felmentési idő felére a munkavégzés alól mentesíteni kell, idejére illetményre jogosult.

Végkielégítés

Felmentés esetén a köztisztviselőt végkielégítés illeti meg, összege a közszolg jogviszonyban töltött idő függvényében 1—8 havi illetmény. Plusz négy havi, ha a közszolg. jogviszony a nyugdíjra való jogosultság előtt 5 éven belül szűnik meg. Számításánál csak a folyamatos közszolgálati jogviszonyt lehet figyelembe venni.
A végkielégítés felére jogosult az, aki áthelyezéséhez alapos indok nélkül nem járul hozzá,
Nem jogosult a végkielégítésre az aki

 • Gyakornok,
 • Nyugdíjra jogosult,
 • Alkalmatlan,
 • Felmentési idejének letelte előtt új munkáltatóval jogviszonyt létesít.

Kjt. szerint a felmentési okok

 • Megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége,
 • Tartósan alkalmatlanná válás,
 • Nem megfelelő munkavégzés,
 • Vezetői megbízás visszavonása esetén, ha nem lehet eredeti munkakörében tovább foglalkoztatni.

A felmentési idő 2-8 hónap. A végkielégítés 1-8 havi átlagkereset.