A közigazgatási szerv a tv. mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő közszolgálati alapnyilvántartást köteles vezetni. (Más adatok nem kezelhetők.)
Az alapnyilvántartás célja a közszolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a jogviszony alanyai számára.

Az alapnyilvántartás adatai közül közérdekű:

 • Közigazgatási szerv megnevezése,
 • Köztisztviselő neve,
 • Besorolása.

A közigazgatási szerv vezetője felel:

 • Személyes adtatok védelméért
 • Adatkezelés jogszerűségéért
 • Adatszolgáltatásért.

Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

A közszolgálati adatvédelmi szabályzatban kell meghatározni az iratok, adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.
Az adatszolgáltatást az alapnyilvántartás alapadatairól és változásairól minden év szeptember 1-ig a központi közszolgálati nyilvántartás számára meg kell küldeni.

Cél:

 • Kormány személyzetpolitikájának kialakítása
 • Köztisztviselői életpályával összefüggő adatok és elemzések biztosítása
 • Előmeneteli és illetményrendszer országos működtetéséhez szükséges elemzések
 • EU integrációval kapcsolatos adatszolgáltatás biztosítása
 • Tartalékállomány információs bázisának működtetése.

Az alapnyilvántartás más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

Betekintésre jogosult:

 • Saját adataiba a köztisztviselő
 • Köztisztviselő felettese
 • Minősítést végző vezető
 • Törvényességi ellenőrzést vezető
 • Fegyelmi eljárást lefolytató szerv
 • Munkaügyi per kapcsán a bíróság
 • Büntetőeljárásban a nyomozó hatóságok, ügyész, bíróság.
 • Személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv munkatársa

Köztisztviselő jogosult:

 • Helytelen adat helyesbítését kérni,
 • Jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni,
 • Jogellenesen kért adat közlését megtagadni.

Az adatkezelő köteles haladéktalanul helyesbíteni vagy törölni.
Közalakalmazottakra hasonló szabályok vonatkoznak.