Termelés

Olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával javakból javakkal társadalmi szükséglet kielégítésére alkalmas javakat állít elő.
A termelés végső célját a fogyasztás, mint szükséglet kielégítés adja.

Jellemző vonásai

 1. a termelés méretnagysága szerint
  • tömeggyártás: egyszerűbb termékeket gyártanak pl. mosószer
  • sorozatgyártás: kisebb mennyiségű, mint a tömeggyártás, de mégis nagy mennyiségben és választékban készülő termékek sokasága pl. gépek, ruhák
  • egyedi gyártás: speciális rendelésre történik
 2. a gyártási rendszer jellege szerint
  • folyamatrendszerű: egymás után rendezett, különböző speciális munkaműveleteket végző gépek során halad keresztül a termék pl. autógyártás, vegyipar
  • csoportos (zártrendszerű vagy ciklikus) gyártás: a gyártási folyamat egy technológiailag jól körülhatárolható szakaszához szükséges gépeket egy műhelybe csoportosítanak
  • műhelyrendszerű: azonos gépek vannak egy-egy műhelyben és azon keresztül párhuzamosan halad a termék műhelyről műhelyre
  • projektrendszerű: egyedi vagy egyszeri gyártást illetve szolgáltatást végeznek, általában a munkaeszközöket és a munkaerőt viszik a munkahelyhez pl. építkezés
 3. a termék jellege szerint
  • szabványosított: többnyire egynemű tömegtermékeket előállító termelés pl. élelmiszerek
  • összetett, több részből álló terméket gyártó folyamat pl. bútorfajták, közlekedési eszközök, műszerek

Termelési tényezők
A termelési folyamat ellenőrzése
Társadalmi újratermelés

Szolgáltatás

A szolgáltatás elvégzése nyomán új anyagi jószág nem keletkezik.

Jellemzők

 1. dolgokra és személyekre irányuló
  • egyéni
  • kollektív
 2. fizikai-anyagi jellegű és nem anyagi, szellemi
 3. termelő és nem termelő, fogyasztói
 4. piacosítható és nem piacosítható
 5. folyamatosan megvalósuló, ismétlődő és egyszeri

Termelési stratégia, a termelés tervezése és irányítása

 1. a termelési stratégia főbb tartalmi elemei

  • távlati célok
  • termékszerkezet és a gyártási rendszerek fejlesztésére vonatkozó stratégiai előírányzatok
  • a tárgyi eszközök bővítésére, cseréjére irányuló távlati előirányzatok
 2. a vállalkozás termelési tervét befolyásoló tényezők rövidtávon

  • a vállalkozás termékeivel kapcsolatban jelentkező piaci lehetőségek (marketing)
  • a vállalat termelési lehetőségei: megmutatja, hogy adott időszakban milyen mennyiséget képes előállítani
 3. a termelés operatív tervezése

  • meghatározzák a különböző részegységekre és részfolyamatokra vonatkozó konkrét határidőket
  • az operatív termelési tervek megvalósításában fontos szerepet tölt be a termelésirányítása
   • ez a szervezet gondoskodik arról, hogy a termeléshez szükséges anyagok, szerszámok időben a gyártó szervezetek rendelkezésére álljanak
   • sokféle módszert és technikát alkalmaznak pl. just in time módszer
    • készletek minimumra csökkentése vagy megszüntetése
    • alkatrészt csak akkor és csak olyan mennyiségben gyártanak, amikor és amilyen mennyiségben irántuk az igény felmerül
    • teljes körű minőség-ellenőrzés megvalósítása (nulla hiba az elfogadható)
    • egyenletes és rugalmas termelés megvalósítása
    • áttekinthető üzemalakítás
    • érzékeny a termékekkel kapcsolatos piaci kereslet ingadozására
    • szállítói késedelmekre