Köztisztviselők

Pótlékok

A köztisztviselő a Ktv. alapján részesülhet pótlékban, melynek mértékét az illetményalap %-ában kell meghatározni, kivéve a vezetői pótlékokat, melyeket az alapilletmény %-ában fejeznek ki, és különböző mértékű attól függően, hogy központi, területi vagy helyi közig. szervnél van-e a vezető (mértéke az alapilletmény 65 %-ától - államtitkár- 10 %-áig -osztályvezető - terjed). A jegyző, főjegyző, körjegyző pótlékának mértéke 50 % és 10 % között a lakosságszámhoz igazodik.

Egyéb pótlékok

 • Éjszakai pótlék (22-6 óra között),
 • Gépjármű-vezetési pótlék (ha ezzel sofőrt vált ki),
 • Egészségkárosító kockázat (a munkáltató dönti el),
 • Idegen nyelvtudási pótlék (kötelező a 3 alapvető EU nyelvnél, a tudás fokától is függ, C tip. felsőfok: 100 %))
 • Képzettségi pótlék (további szakképesítés esetén az szmsz-ben meghatározott munkakörökben),

Támogatások,és juttatások (csak felsorolás)

 • (13. havi illetmény - rendszertanilag nem itt a helye!)
 • Helyettesítési díj,
 • Napidíj (kiküldetéskor, az illetmény napi hányadának 25 %-a),
 • Jubileumi jutalom (25-30-35-40 év esetén 2-5 havi ill.)
 • Étkezési utalvány vagy természetben nyújtott étkezés támogatás
 • Ruházati költségtérítés (illetményalap 150 %-a)
 • Fizetési előleg (minimálbér 5-szöröse lehet, 6 havi törlesztés),
 • Lakésápítési, vásárlási kölcsön,
 • Vissza nem térítendő lakásépítési, vásárlási támogatás,
 • Üdülési hozzájárulás,
 • Magán-nyugdíjpénztári hozzájárulás,
 • Tanulmányi ösztöndíj,
 • Segélyek, szociális támogatások,
 • Kegyeleti támogatás (pl. saját halott).

Ezeket a munkahely közszolgálati szabályzatában kell részletesen szabályozni. Külön szabályozni kell a nyugdíjba vonult köztisztviselők támogatását, juttatásait.
Az összes jutalom és érdekeltségi támogatás nem lehet évenként több a köztisztviselő illetményének 6 havi összegénél.

Közalkalmazottak

 • 13. havi illetményre jogosult (ld. előző tétel).

A közalkalmazottat több jogcímen pótlékok illethetik meg, melyek összegét az évenként meghatározott pótlékalap %-ában fejezik ki.

 • Magasabb vezetőt, vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg, melynek mértéke a pótlékalap 100-300 5%-a.
 • Főtanácsost, főmunkatársat, tanácsost címpótlék illeti meg, pótlékalap 25-100%-a.

Egyéb illetménypótlékok

 • Egészségre ártalmas munkakör esetén pótlékalap 100 %-a
 • Idegennyelv tudási pótlék (ha munkakörében az idegen nyelv használata indokolt. A pótlékalap 50-100%-a lehet.

Jutalmak, támogatások

 • Kiemelkedően dolgozó közalkalmazott jutalmat kaphat.
 • Jubileumi juttatás (25,30,40 év után)
 • Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével, elhasználódásával jár, munkaruhát, formaruhát kaphat.
 • Étkezési támogatás
 • Lakásépítési, vásárlási támogatások stb.
 • A támogatási formákat a kollekltív szerződés vagy közalkalmazotti szabályzat állapítja meg.