A munka világában alapvető szabály a Munka Törvénykönyve, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.
A Mt. kimondja: ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed minden olyan munkaviszonyra, mely alapján a munkát Magyarországon végzik, illetve magyarországi munkáltató dolgozója kiküldetésben külföldön végzi.
Az Mt. hatálya kiterjed a költségvetési szerveknél nem közszolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatásra is a külön törvényekben foglalt eltérésekkel.
A közszolgálati jogviszonyt külön törvények szabályozzák, melyek a fegyveres erőkre vonatkozó törvény (HSZT) kivételével meghatározzák viszonyukat a Munka törvénykönyvéhez.
Az Mt. a munkaviszonyt általánosan szabályozó törvény, ha a speciális szabályozással kollízió (ütközés) alakul ki, az Mt-t kell alkalmazni.

A fegyveres erőkre vonatkozó tv megismétli az Mt. szabályait, ami jogalkotási hiba. Itt az Mt. szabályai nem érvényesülnek.
A Ktv., az ügyészekre vonatkozó, valamint a bírákról és az igazságügyi alkalmazottakról szóló törvények szabályait kell alkalmazni alapvetően az ezek hatálya alatt dolgozókra. Az Mt-t csak akkor, ha ezt a tv. kifejezetten elrendeli.
A közalkalmazotti törvény (Kjt) hasonlít leginkább a Mt-hez. A közalkalmazott jogviszonyára az Mt szabályait kell alkalmazni a Kjt.-ben foglalt eltérésekkel. A Kjt. felsorolja az Mt azon szabályait, amelyeket nem szabad alkalmazni.