A munkajog és a közszolgálati jog közötti összefüggések a munkavégzés kapcsán az alábbiakban mutathatók ki:

  1. a szabályozott életviszonyok hasonlóságában
  2. az alapelvekben,
  3. az alapvető jogszabályi rendelkezésekben.

A szabályozott életviszonyok:

Munkavégzésre irányuló jogviszony: keretei között a munkaadó és a munkavállaló viszonyát szabályozza.
Vezetési viszony: a munkavállaló és a munkáltató közötti viszony, a munkavállaló nem önállóan, hanem az utasításoknak megfelelően végzi munkáját (nincs eredményfelelőssége, az elvárható magatartás szabályozott).
Elosztási viszony: a munkavállaló a munkát díjazás ellenében végzi.

Alapelvek:

Munkához való jog:

Minden munkaképes állampolgár számára meg kell teremteni a megélhetést biztosító munkavégzést.
Ezen belül érvényesítendő:
  • jogegyenlőség,
  • diszkrimináció tilalma,
  • a munka szabad megválasztásának joga,
  • a munkanélküliség elleni védelemhez való jog.

Megfelelő munkafeltételekhez való jog:

Tartalmazza a dologi feltételek biztosítását, az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez való jogot.
Képesség szerinti teljesítés követelménye két követelményt foglal magában:
  • általában való elvárhatóságot: (pl. fizikai, egészségügyi, pszichikai, szakmai alkalmasság),
  • adott személytől való elvárhatóságot (pl. képességbeli, tanulási korlátok figyelembe vétele).

Teljesítmény szerinti megítélés követelménye:

Ez az elv összefügg a képesség szerinti teljesítés követelményével.

Munkaerő megtartásának vagy fenntartásának elve:

Ennek keretébe tartozik pl. a pihenéshez való jog, a képzés, továbbképzés támogatása, betegség esetén a társadalombiztosítási ellátáshoz való jog, szociális, kulturális támogatások.

Érdekvédelem joga:

A munkavállalót megilleti az egyéni és a kollektív védelem joga. Széles körűen nyitva áll a bírói út.

Vezetésben való részvétel elve:

Szükséges az információval való ellátás (pl. szervezeti felépítésről, célokról, a munkavállaló szerepéről). A munkavállalót be lehet vonni a döntési folyamatokba.