A piac a javak (termelés, szolgáltatás) realizálásának színtere, a tényleges és a lehetséges eladók és vevők között cserekapcsolatok összessége.

Fő funkciója

A javak fogyasztásba való eljuttatásával együtt a fogyasztó igényeinek visszacsatolása a termeléshez, és ezen információn keresztül tájékoztatja mind a termelőket, mind a fogyasztókat.

Fogyasztási cikkek piaca

Termelési tényezők piaca

 

Munkapiac

Tőkepiac, pénzpiac

A piac fő kategóriái

 • kereslet
 • kínálat
 • ár
 • jövedelem
 • verseny

A piac fő szereplői

 • eladó (kínálat)
 • vevő (kereslet)

A kereslet és a kínálat találkozása határozza meg az adott termék, vagy szolgáltatás árát.
A már kialakult ár az egyes szereplők számára a szabadversenyes piacon adottság. A termelők a jövedelmezőbb termékek termelését fokozzák (a kínálat nő), a kevésbé jövedelemezőkét csökkentik (kínálat csökken). A fogyasztók a magasabb árú termékek fogyasztását csökkentik és helyettesítik olcsóbbal, azok fogyasztása nő.

A termelési tényezők piacán a kereslet rendszerint származékos kereslet.
A kereslet-kínálat-ár viszonya befolyásolja a jövedelmet.
A piaci verseny fő mozzanata, az egészségesen működő piacgazdaságban, az eladók egymás közötti versenye.
A vállalkozás alapvető érdeke, hogy helyesen határozza meg a helyét a piacon: a már bentlévőnek el kell döntenie, hogy marad-e az adott piacon, ha igen milyen lépések szükségesek helyzete javításához. Gyakran szükségessé válik új piacok felderítése és az azokra való belépés.

A piacra való belépés korlátai

 • fokozott tőkehiány
  • az első befektetéskor nehezebb idegen tőkéhez jutni
  • a méretgazdaságosság támaszthat nagyobb tőkeigényt
  • a termék differenciálás igénye a piacon lévő termékekkel szemben többletköltséget jelent
 • partnerváltás költségei
 • elosztási csatornák kiépítésének nehézségei
 • állami előírások, szabályok
 • egyéb költségtényezők

A piacról való kilépés korlátai

 • tárgyi eszközök meghatározott struktúrája
 • magas költségtényezők (az eszközök eladása nehéz illetve a hosszabb ideig tartó kötelezettségek miatt, garanciális javítás)
 • a munkaerő konvertálhatóságának hiánya vagy költségessége

A kilépés és belépés általában egymáshoz kapcsolódó események, tehát a fenti nehézségek egyszerre jelentkeznek.