1. Mindegyik közszolgálati réteg munkaviszonyának szabályozása a közjogba tartozik, mert alaptevékenységük a közszolgálat, munkáltatójuk az állam valamely közszolgáltatásra létesített szerve, amely az állami-önkormányzati költsgévetési forrásokból gazdálkodik. Az alkalmazottak a társadalom tagjai számára nyújtanak közszolgáltatásokat. E tekintetben nem az a lényeg, hogy mi a közszolgáltatás tárgya, hanem annak iránya: a köz, a társadalom
  2. Valamennyi közszolgálati alkalmazott közvetlenül vagy közvetve a központi költségvetésből nyeri fizetését, a közszolgálatban dolgozók illetményének nagyságát alapvetően nem a szolgáltatást igénybe vevők fizetőképessége határozza meg, hanem a költségvetés teherbíró képességére figyelemmel folytatott politikai alkumechanizmusok. Csak döntés kérdés, hogy a közszolgálati dolgozók javadalmazását, a bérek nagyságát eltérítik–e egymástól, vagy az egységességre törekszenek a politikai döntéshozók.
  3. Kialakítható lenne egy relatíve kötött létszám- és bérgazdálkodás, amin azt értjük, hogy a központi költségvetésből közvetlenül fizetett dolgozók létszámát és az illetményt a kormány, ill. a költségvetési törvény pontosan meghatározná. Az önkormányzati költségvetésből részesülők létszámára pedig az ellátandó feladat nagyságát alapul vevő normatívákat határozhatnak meg. Ha ennél több létszámot akarnak alkalmazni, akkor azt saját bevételeikből kell megfinanszírozni.
  4. Az egységes rendszerben a különböző közszolgálati területek közötti átjárhatóság jobban érvényesül, ami társadalmi és egyéni érdek is. Átjárhatóság alatt azt értjük, hogy a valamely közszolgálati területen dolgozó szakember szükség esetén úgy tudjon átváltani egy másik szférába, hogy rangja, illetménye, szerzett jogai, presztízse ne csökkenjen. Az átjárhatóságot azért tekintjük társadalmi érdeknek, mert segítségével az állam jobban tud gazdálkodni a rendelkezésre álló emberi erőforrásokkal. Általánosan elfogadottnak látszik, hogy egészséges mértékű mobilitás a közszolgálaton belül előnyös, mert új energiákat szabadít fel az új területekre kerülőben.
  5. A különböző közszolgálati területeken hatályos törvények sok hasonlatosságot mutatnak. A közös elemek pl. az általános alkalmazási feltételekben, az előmeneteli rendszerben jelennek meg. Lehetséges volna tehát egységes törvénybe összevonni ezeket.