Közszolgálat

Azokat a szerveket sorolhatjuk a közszolgálati dolgozókat alkalmazók közé, amelyeket a köz (a társadalom, az állam) tart fenn abból a célból, hogy e szervek, ill. alkalmazottaik meghatározott közérdekű feladatokat lássanak el.

Közszolgálati dolgozók köre

A pragmatikus (legcélszerűbb) meghatározás szervezeti oldalról közelít. Közszolgálati dolgozó az, akit a jogállását szabályozó jog annak minőit.
Teoretikus (elméleti) meghatározás szerint a közszolgálati alkalmazott olyan dolgozó, aki olyan szervnél dolgozik, amely a köz érdekében működik.
Közszolgálati dolgozók csoportosítása:

 • Köztisztviselők

  • A közig. szervek dolgozói – a központi, területi és helyi-önkormányzati szerveknél dolgozók
  • Az állami főhatalom szerveinek dolgozói - köztársasági elnök hivatala, az Ogy., az AB, az ÁSZ, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosai hivatalainak dolgozói
 • A fegyveres és rendészeti szervek hivatásos állományainak tagjai

  1. Fegyveres erők: honvédség, határőrség
  2. Rendvédelmi szervek: rendőrség, PV., Vám- és pénzügyőrség, büntetés-vérhajtás, állami és önkormányzati hivatásos tűzoltóság
  3. Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
 • A bíróságok és ügyészségek dolgozói:

  • A bírák, ügyészek és a munkájukat segítő alkalmazottak (titkár, igazságügyi szakértő).
 • Közalkalmazottak:

  • Állami vagy az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó nem közhatalmat gyakorló szervezetek alkalmazottai.
  • Közvállalatok alkalmazottjai (ilyen nincs Magyarországon).

Közszolgálati jog:

A közszolgálati viszonyokat szabályozza. A közszolgálati jog a közjogba tartozik, mert ezekben a jogviszonyokban jelen van az állam, és általában jelen van a közhatalom, a kényszerítő erő. (A versenyszféra munkajogi viszonyait rendező szabályok a magánjogba, azon belül a munkajogba tartoznak (Mt.).

Közszolgálati jogviszony:

A közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó szervekkel létrejövő tartós jellegű, munkavégzésre irányuló jogviszony.
A hivatásos közszolgálat ellátására a világban alapvetően kétféle rendszer alakult ki: a nyílt és zárt. Ezek steril formában aligha létezhetnek a gyakorlatban. Ezért helyesebb a zártabb vagy nyíltabb minősítés. Jelenleg hazánkban a zártabb elemei dominálnak.
A törvényi szabályozás alapvető célja a politikai váltógazdálkodástól független, a törvényességet feltétlenül tiszteletben tartó, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, kizárólag a köz érdekét szem előtt tartó stabil közszolgálat működtetése, melyben:

 • a jogviszony létrehozásánál az esélyegyenlőség és az alkalmasság szempontjai, a diszkrimináció tilalma, a rászorultak érdekeinek védelme érvényesül,
 • pártatlan, befolyásolás mentes, a jsz-ok és az irányító testületek döntéseinek megfelelő munkavégzés történik,
 • az érdemeken alapuló előmeneteli rendszer érvényesül,
 • a jogviszony indokolatlan megszüntetése ellen garanciák vannak.