A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak két csoportja:
1.    Büntethetőséget kizáró okok ~ fennállásakor a cselekmény megvalósításának pillanatában hiányzik a bűncselekmény egyik fogalmi ismérve, ezért a bűncselekmény már az elkövetés pillanatában sem jön létre.
2.    Büntethetőséget megszüntető okok ~ esetében a bűncselekmény megvalósul, azonban annak elkövetése után áll elő egy olyan körülmény , amely miatt az elkövető nem büntethető.
A.    Büntethetőséget kizáró okok
VIII.    Beszámítást kizáró okok
1.    Gyermekkor
2.    Kóros elmeállapot
3.    Kényszer és fenyegetés
IX.    Bűnösséget kizáró okok
1.    Tévedés
2.    Elöljáró parancsa (katonaság)
X.    Társadalomra veszélyességet kizáró okok
1.    Jogos védelem
2.    Végszükség
3.    BTK Különös részében szabályozott egyes bűncselekményekre vonatkozó, kizáró okok
4.    Sértett beleegyezése
5.    Fegyelmezési jog gyakorlása
6.     Jogszabály engedélye
7.    Hivatásból eredő jogok gyakorlása
8.    Megengedett kockázatvállalás
XI.    Az eljárás lefolytatásához szükséges feltételek hiánya
1.    Cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka
2.    Magánindítvány hiánya
3.    Legfelsőbb ügyészi döntés hiánya
4.    Kívánat hiánya
5.    Feljelentés hiánya
6.    Mentelmi jog felfüggesztésének hiánya
7.    Diplomáciai és személyes mentesség
B.    Büntethetőséget megszüntető okok
1.    Halál
2.    Elévülés
3.    Kegyelem
4.    Társadalomra veszélyesség megszűnése vagy csökkenése
5.    Törvényben meghatározott egyéb ok