Az alany, mint szükséges ismérv
 • A bűncselekmény emberi magatartás; az embert a bűncselekmény „alanyának” nevezzük
 • A különös törvényi tényállások a bűncselekmény alanyára az „aki” szóval utalnak; a bűncselekmény alanya azonban nem minden ember lehet, csak az aki az alannyá válás feltételeivel rendelkezik.
  Feltételei:
  a.    Elkövetéskor betöltött 14. életév
  Akik 14. életévüket még nem töltötték be azok gyermekkorúak; a gyermek tetteiért büntetőjogi felelőséggel nem tartozik.
  Azok akik a bűncselekmény elkövetésekor 14. életévüket már betöltötték, de 18. életévüket még nem haladták  túl fiatalkorúak; a fiatalkorú cselekményeiért már büntetőjogi felelősséggel tartozik, de reá a felnőttekhez képest enyhébb rendelkezések vonatkoznak.
  Akik a bűncselekmény elkövetésekor a 18. életévét betöltötték, a felnőtt korúak; bűncselekmény alanya csak felnőtt korú és fiatalkorú személy  lehet, gyermekkorú azonban nem.
  b.    Az elkövetéskor meglévő beszámítási képesség
  Beszámítási képességgel csak ember rendelkezhet; jogi személy nem.
  A beszámítási képesség gyűjtőfogalom, az ember kétirányú képességét jelöli:
  -    képességet a magatartás lehetséges következményeinek előrelátására
  -    képességet a felismerésnek megfelelő akarat képzésére és az akaratnak megfelelő magatartás tanúsítására
  Bármelyik képesség hiánya kizárja a beszámítási képességet; a Btk. azokat az okokat sorolja fel, amelyek e képességet kizárhatják.
  ELMEBETEGSÉG, GYENGEELMÉJűSÉG, SZELLEMI LEÉPÜLÉS, TUDATZAVAR, SZEMÉLYISÉGZAVAR azok a körülmények , melyek mind felismerési, mind pedig az akarati képességet kizárhatják.
 • A bűncselekmény alanya a bűncselekmény elkövetésében tettesként, vagy részesként vehet részt; Tettes az egyedüli tettes vagy társ tettes; részes a felbujtó és a bűnsegéd. A törvényi tényállás mindig a tettesi cselekményt írja le. A tényállásban szereplő „aki” kifejezése is  tulajdonképpen a tettest jelöli. Következésképpen felbujtó, vagy bűnsegéd is csak megfelelő életkort elért és beszámítási képességgel rendelkező ember lehet.
 • Az európai kontinensen minden államban 14 év a büntetőjogi felelősség alsó kórhatára; a kontinens jogától azonban némileg eltér az angol felfogás; az angol jog szerint egy bűncselekmény: a gyilkosság esetén büntethető, aki az elkövetéskor 10. életévét betöltötte.
  A 10-14 évesek javára azonban az a vélelem szól, hogy cselekményük következményét nem tudják felismerni; ez a vélemény azonban megdönthető.
  Jogi személy nem követhet el bűncselekményt; az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében e tekintetben szükségessé vált a magyar jogi szabályzás módosítása; 2001.évi CIV. Törvény.
A speciális alany (speciális tettes), mint esetleges ismérv
 • Amennyiben a különös törvényi tényállás szövege az alanyt az „aki” szóval jelöli, az adott bűncselekmény elkövetője a tettesi minőségben bárki lehet, feltéve, hogy az alannyá válás már jellemzett feltételeivel rendelkezik >
  ALANY = ÁLTALÁNOS ALANYNAK NEVEZZÜK
 • A tettesi minőségben számba jöhető személyek körét, vagy valamilyen foglalkozás gyakorlóira korlátozza, vagy valamely más szempont szerint szűkíti. Az alannyá válás általános feltételein felül még a törvényben jellemzett további speciális tulajdonságokkal is rendelkeznie kell. (pl.: hivatalos személy)
  A speciális alanyt ez alapján = SPECIÁLIS TETTESNEK KELL NEVEZNÜNK
  A speciális tettesre vonatkozóan törvényileg kiemelt tulajdonságoknak csak a tettesre kell fennállniuk; az ilyen bűncselekményeknek is bárkilehet a részese.