1. Aki a törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár volt.
2. A törvény erejénél fogva, születéssel:
Születésénél fogva magyar állampolgár az, akinek valamelyik szülője magyar állampolgár. Ez a ius sanguinis, a vérségi elv, ami nálunk meghatározó, de Európa több országában ez a gyakorlat.
Ius soli - területi elv - alapján mindaddig magyar állampolgárnak kell tekinteni a Mo-n lakóhellyel rendelkező hontalan szülők gyermekét,
Illetve az ismeretlen szülőtől származó, Mo-n talált gyermeket, amíg a külföldi állampolgársága be nem bizonyosodik. - vélelem alapján. Cél a hontalanság megszüntetése.

3. Családjogi ténnyel:
A nem magyar állampolgár házasságon kívül született gyermeke visszamenőleges hatállyal magyar állampolgár lesz, ha magyar állampolgár.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz,
Az apaságot/anyaságot bíróság állapítja meg,
Utólagos házasságkötéssel. Ennek további feltételei:
- a leendő férj és a gyermek között legalább 16 év korkülönbségnek kell lennie,
- a leendő férjnek a házasságkötés előtt tudnia kell a gyermekről és
- magáénak kell elismernie.

4. Honosítással (kérelemre):
Konjunktív feltételei (együttesen kell fennállniuk):
1. 8 éve Mo-n lakik, bejelentett címe van, bevándorlását engedélyezték v. menekültként elismerték
2. Magyar jog szerint büntetlen előéletű és ne folyjék ellene büntetőbíróság előtt eljárás. Mo-n
3. Megélhetése és lakhelye Mo-n biztosítva legyen
4. A honosítás ne sértse az Magyar Köztársaság érdekeit
5. Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tegyen. Nem köteles vizsgát tenni a cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, Mo-i diplomata, 65 évnél idősebb és egészségügyi okok miatt erre alkalmatlan személy.

Kedvezményes esetek:
1. Magyar állampolgárral min. 3 éve érvényes házasságban él,
2. Ha kiskorú gyermeke magyar állampolgár.
3. Ha magyar állampolgár örökbe fogadta
4. Ha menekültként elismerték (Genfi Egyezmény alapján annak minősül, nem elég, ha annak mondja magát.
Az 1-3. eset a család állampolgársági egységét szolgálja. A többi feltételnek meg kell lennie!

Különös kedvezmény:
1. Ha magyar nemzetiségűnek vallja magát,
2. Ha felmenője magyar állampolgár volt
1 év Mo-i tartózkodás után kérheti honosítását, a többi feltételnek meg kell felelnie.
Kivételesen kedvezményes eset:
Egyetlen feltételnek kell megfelelnie: büntetlen előéletű legyen és ne folyjék ellene büntető eljárás magyar bíróság előtt - honosításához az Magyar Köztársaságnak különösen fontos érdeke fűződik, pl. élsportoló.

5. Visszahonosítással (kérelemre):
A honosítástól annyiban tér el, hogy valaha volt magyar állampolgár, csak valamilyen oknál fogva elveszítette. Alkotmányos alapismeretekből nem kell vizsgát tennie, egyébként a többi alapfeltételnek meg kell felelnie.

A honosítási kérelmet a lakóhely szerint akv-nél kell benyújtani, okmányokkal igazolva az összes feltétel meglétét. Az előterjesztő a belügyminiszter és a Közt. Elnök dönt. Döntéséről honosítási okiratot állít ki. Az állampolgárnak 2 hónapon belül a pm. előtt esküt, fogadalmat kell tennie. Ha 1 éven belül nem teszi le, hatályát veszti. Az állampolgárságot a fogadalom letétele napján szerzi meg. Ha előtte meghal, az okirat kiállításától kell állampolgárnak tekinteni.

A honosítás a Közt. Elnöknek olyan diszkrecionális joga, amit indoklás nélkül elutasíthat.

6. A Közt. Elnökhöz címzett személyes írásbeli nyilatkozattal visszaszerezhetik állampolgárságukat annak napjától, akiket:
1947. X. tv. alapján vagy ezt követően fosztottak meg tőle,
1945-47. között kiadott Korm.rend. alapján veszítették el,
1948. XXVI, LV tv
1957. V. tv
1947-1990. május 2. között kérelmükre elbocsátással szüntették meg.
Aki állampolgárságáról lemondott, de 1 éven belül nem szerzett más állampolgárságot.