Az EEG funkciói a munkaerő vonzása, megtartása, motiválása, hasznosítása.

Az EEG céljai A célok megvalósítására irányuló tevékenység csoportok
1. a vállalat működéséhez szükséges emberi erőforrás biztosítása mennyiségben és összetételben; a szaktudós fejlesztése; a munkatársak motiválása

1. a munkaerő biztosítása tevékenység csoport

2. olyan szervezeti kultúra, munkahelyi légkör kialakítása, mely ösztönzi a munkatársak közötti együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást.
3. a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek ésszerű hasznosítása

2. a munkaerő-állomány hatékony foglalkoztatása tevékenység csoport

4. gondoskodás az alkalmazottakkal szemben, törvényben előírt illetve vállalt jogi és szociális kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről

3.bér és jövedelem gazdálkodás, ösztönzés tevékenység csoport
4.munkaügyi kapcsolatok tevékenység csoport

Kapcsolódó fogalmak

Integráció: az EEG szervesen beépül a vállalat szervezeti stratégiájába
Elkötelezettség: hangsúlyozása arra a feltételre épül, hogy a gazdálkodó szervezet ügyei iránt elkötelezett dolgozók elégedettebbek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz.
Rugalmasság: a munkaerő gyors reagálási képessége a változásokra és átcsoportosíthatósága.
Minőség: termékminőség és a személyi állomány minősége.