Olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amelyet saját kockázatra, nyereség elérése érdekében fogyasztói igény kielégítésével érünk el.
Társaság csak a törvényben szabályozott formában alapítható, csak a törvényben előírt módon működtethető. A törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.
Cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, azaz tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhet.

Alapíthatják

 • állam
 • külföldi és belföldi természetes és jogi személyek
 • jogi személyek
 • jogi személy nélküli gazdasági társaságok
 • alapításukhoz a Kft. és az Rt. kivételével legalább két tag szükséges

Alapítási korlátok

 • természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságnak lehet korlátlanul felelős tagja
 • kiskorú személy nem lehet korlátlanul felelős tag
 • külföldiek részvételére külön törvény alkalmazandó
 • törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott formában végezhetők
 • egyes gazdasági tevékenységekhez hatósági engedélyt írhat elő
 • képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytathat, ha tagjai, munkavállalói között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel

Vállalat alapítása, megszűnése

Formái

a. egyéni vállalkozás
b. társas vállalkozás

 • állami vállalkozás
 • szövetkezeti
 • gazdasági társaságok
  • közkereseti társaság
  • betéti társaság
  • korlátolt felelősségű társaság
  • közhasznú társaság
  • közös vállalkozás társaság
  • egyesülés társaság
 • egyéni vállalkozás

Alapítási okiratok

A gazdasági társaság létrehozatala írásbeli jognyilatkozattal történik.

 • társasági szerződés: megkötése általában kell
 • alapító okirat: egyszemélyes gazdasági társaság és zártkörűen működő Rt. esetén
 • alapszabály: nyilvánosan működő Rt.-nál szükséges. Kft-nél TILOS!!!

Jogi személyiséggel rendelkező társaságok

 • részvénytársaság
 • korlátolt felelősségű társaság
 • közös vállalat

Jogi személyiség nélküli társaságok

 • betéti társaság
 • közkereseti társaság

Vállalat szervezeti és jogi formái

 1. gazdasági tevékenység jellege szerint

  • termelő
  • szolgáltató
  • kereskedelmi vállalatok
 2. tulajdonforma szerint

  • magán
  • állami
  • szövetkezeti
  • intézményi
  • egyéb közösség
  • vegyes
 3. jogi forma szerint

  • egyéni vállalkozás
  • társas vállalkozás

Társasági formák

Részvénytársaság
Korlátolt felelősségű társaság
Betéti társaság
Közkereseti társaság
Közös vállalkozás
Egyesülés
Egyéni vállalkozás

A vállalati termelési folyamat főbb jellemzői és csoportjai

A gazdasági társaságok törvényességi és felügyeleti ellenőrzése