A controllingon belül a személyügyi controlling az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő vezetési feladatokra fókuszál. Átfogó módón törekszik a foglalkoztatás gyenge pontjait feltárni, a személyi állományra vonatkozó célokat és folyamatokat figyelemmel kísérni.
Ennek során összehasonlítja a cél- és tényállapot alakulását, felszínre hozza az eltérések okait. A controlling szerepe többek között az, hogy a menedzsment döntéseihez megfelelő időben és részletezettséggel információkat szolgáltat, választási alternatívákat nyújt a vezetés számára.
A vezetést szolgáló személyügyi controllinghoz  többek között szükséges a termelési ráfordítások, köztük a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek csökkentése, a hatékonyság növelése, az erőforrásokkal való gazdálkodás színvonalának emelése. Az emberi erőforrással való gazdálkodás középpontjába a vállalkozás eredményes működésének elősegítése kerül, a menedzsment tevékenységében a költségekkel való gazdálkodás kiemelt figyelmet kap. A személyügyi feladatok ellátása nem nélkülözheti a költség-haszon vizsgálatát, melynek során a várható költségeket a remélt haszon viszonylatában elemzik, szem előtt tartva a költségek csökkentését és a minél nagyobb profit elérését. A humán tőke felhasználása során elsődleges szempont az indokolatlan személyi ráfordítások mérséklése, illetve megszüntetése. A korszerűen működő vállalkozások esetében a vezetői döntések gazdasági meg fontolásokra épülnek. A szakmai döntések a költségek, illetve a különböző ráfordítások pontos tervezésén, a tervek teljesítésének figyelemmel kísérésén és értékelésén alapulnak. Az üzleti vállalkozások akkor érhetik el céljaikat, fokozhatják jövedelemtermelő képességüket, ha az üzleti terv céljainak végrehajtásához, a zavartalan üzletvitelhez szükséges emberi erőforrás időben, megfelelő mennyiségben és minőségi összetétel szerint rendelkezésre áll. Az emberi erőforrás tervezése során kell meghatározni a vállalkozás létszámszükségletét, illetve a jövőbeni munkaerőigényt. A munkaerőre fordított kiadásokat, a munkaerő foglalkoztatásával összefüggő költségeket komplexen kell kezelni. E ráfordítások esetében mérlegelni szükséges a felmerülő költségek és a várható haszon viszonyát, annak időbeli alakulását.

 A személyügyi kontrolling információs forrásai

  • Bér- és munkaügyi rendszer: dolgozók létszáma, bérköltség, hiányzás, jelenlét stb.
  • Kilépési interjúk
  • Menedzsment audit
  • Szakmai kiadványok, mint összehasonlító alapok