Ezeket az eljárásokat nagy előszeretettel alkalmazzák a vállalkozások, mert viszonylag könnyen elvégezhetők, és eredményük világosan értelmezhető. Fel kell hívni a figyelmet azonban arra, hogy a statikus módszerek csak korlátozottan alkalmasak arra, hogy segítségükkel válasszuk ki a legjobbat az egymással versengő beruházási lehetőségek közül.

A statikus Statikus beruházás-gazdaságossági számítások jellemzői és sajátosságai:

Csak egyetlen periódust tudnak vizsgálni, több periódus esetében a hipotetikus, úgynevezett átlagos periódus adataival számolnak,

  • elhanyagolják az időtényezőt, és így nem tudnak különbséget tenni a költségek és hozamok között aszerint, hogy azok mikor merülnek fel, kivéve a beruházás teljes időtartamát,
  • nem tudják kezelni az egyes beruházások közötti, vagy a beruházás és a vállalkozás már meglévő többi eszköze közötti összefüggéseket,
  • költség- és hozamadatokat vizsgálnak.

Költség-összehasonlító számítás:

Az alternatív pótló, racionalizáló beruházások kiválasztására alkalmas, amennyiben a ráfordítás/bevételek nem mutatnak erős ingadozást. Feltételei, hogy az összehasonlított beruházási projektek bevételei egyformák. Nem a költségek minimalizálása a cél, hanem az eredmény maximalizálása. A költségek felmerülésének időbeli különbségeit nem veszik figyelembe. Átlagértékekkel dolgozik, nem ad abszolút mércét a beruházás gazdaságosságának megítéléséhez.

Nyereség-összehasonlító számítás:

A beruházással megcélzott bevételeket is figyelembe veszik és a beruházási alternatívák elvárt éves eredményét hasonlítják össze. Úgy is végrehajtható, hogy kiszámítják az adott vállalat összes bevételét és költségét a beruházásról való lemondás, illetve megvalósítás esetén, majd ezeket egymással szembeállítják.

Jövedelmezőség-számítás (ROI):

Változatlan eredményt feltételez a használat időtartamára. Közelítésül „átlageredménnyel” vagy az első év eredményével számolnak. Diszpozíciós eszközként a jövedelmezőség-számítás alkalmas arra, hogy a kiválasztandó beruházási objektumok jövedelmezőségé a vállalatra megállapított minimális jövedelmezőség alapján mérje le.

Megtérülés-számítás:

Csupán a beruházás megtérülésének időtartamát adja meg.

Dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások:

A statikus számításokkal ellentétben a dinamikus módszerek időigényesek és nehezebben megoldható feladatot jelentenek. Cserébe viszont pontosabb, megbízhatóbb és részletesebb eredményeket adnak.

  • vizsgálati horizontjuk átfogja az eszköz teljes használati időtartamát,
  • figyelembe veszik az egyes pénzáramlások időpontját is,
  • pénzügy-matematikai módszereket alkalmaznak,
  • bevételi és kiadási adatokkal számolnak. (A kalkulált értékcsökkenési leírást éppúgy figyelmen kívül hagyják, mint a lekötött tőke utáni, kalkulált kamatterhet, ehelyett diszkontálják az időben később jelentkező pénzáramlásokat.)

Nettó jelenérték-számítás:

Arra alkalmas, hogy a kalkulált kamatlábon történő befektetéshez képest ítélje meg a beruházás előnyösségét (adósságtörlesztés vagy tőkepiaci befektetés). Tőkeínsége esetben a nettó jelentérték-számítás nem alkalmas a sorrend megállapítására, mviel a kiszámított „nettó többlet” tőkeértéke nem vonatkozik a tőkebefektetésre, azaz egy meghatározott tőkeérték kis és nagy tőkebefektetés útján egyaránt elérhető.

Belsőkamatláb-módszer:

Azt a kamatot jelenti, amely mellet a tőkeérték éppen nulla. A módszer a beruházási számítások legfontosabb dinamikus eljárása. Lehetővé teszi a lekötött tőke kamatozásának bemutatást.

Annuitási módszer:

A nettó jelenérték-számítás speciális formája. Itt a beruházás átlagos éves kifizetéseit az átlagos éves bevételekkel hasonlítják össze. Adott kalkulált kamatláb mellett az a beruházás előnyös, amelynél az átlagos éves befizetések/kifizetések közötti különbség (annuitás) nem negatív. Az annuitás az az állandó össze, amely a törleszté és kamatozás mellett minden periódusban rendelkezésre áll. Az annuitási módszernek ugyanazok a gynge pontjai, mint a nettó jelenérték-számításnak, csupán az ott említett különböző beruházások nem szükségesek.