Eszközök - Források

NFT= Működőtőke:

A forgóeszközök azon része, melyet a hosszú lejáratú kötelezettségekből finanszírozunk.
Összes eszköz – (bef. Eszk – r.l.k.)