A vállalti pénzügyek a befektetésekből és azok finanszírozásából áll. Az egész vállalti működést magában foglalja, a vállalt pénzügyi folyamatival foglalkozik: befektetés, finanszírozás, pénzügyi tervezés, pénzügyi szervezés és ellenőrzés, pénzügyi információszerzés és információ nyújtás a vezetők felé. 2 fő területe:
vagyoni struktúra (mérlegelemzés, mérlegterv
ennek finanszírozása

Pénzügyi kontrolling:

A jövedelmezőség mellett a likviditás és vagyonalakulás áll a kontrolling központjában. Folyamatos pénzügyi számításokra van szükség, pl. napi pü-i helyzet, tőkelekötési tervek készítése. Fizetési eszköz többlet/hiány derülhet ki.

Feladatai:

Likviditásra irányítsa a figyelmet, híd a vezetői és pénzügyi számvitel között, költségvetés elkészítése, mutatószámok, illeszkedjen az egységes kontrolling koncepcióba

Módszerei:

Cash-flow elemzés, likviditás elemzés, pü-i háló, pü-i terv, mozgásmérleg, költségvetés készítés

Pénzügyi terv alapja:

a teljesítményekből kiinduló költségvetés.
a teljesítményeket → bevételekké
a költségeket → kiadásokká alakítjuk (nem minden ktg. kiadás pl.écs
A tervezés jelenti tehát :a bevételek pü-i vizsgálatát, a kiadások tervezését, a kettő különbözeteként a likviditási egyenleg megállapítását.

A pü-i tervezés fontosabb elemei, eszközei:

 • cash-flow elemzés
 • likviditási vizsgálatok
 • a likviditás megvalósításának alapszabályai és alapelvei

A vállalkozások egészére, teljes tevékenységükre vonatkozó pü-i mutatószám rendszerek

 • A Du-Pont vegyipari konszernnél (1910-ben) a vállalkozás teljesítményének középpontjába nem a maximált nyereséget állították, hanem az össztőke megtérülésének mutatóját.
 • ZVEI Elektronikai Ipari Szövetség 1969-ben publikálta újszerű mutatószám rendszerét, amelyet a co is alkalmaz.
  A pü-i (értékbeni) adatokra épülő elemzési rendszer kétféle elemzést használ:
 • egyrészt az előző időszakhoz való összehasonlításban un. növekedés elemzést (üzleti volumenre, személyzetre, eredményességre)
 • másrészt a saját tőke megtérülésére jövedelmezőségi struktúra elemzéseket végez.

Shareholder value (részvényesi érték) mutatószám - a tulajdonosoknak ad információt a cégek jövedelemteremtő képességéről.

Vezetői számvitel:

A co módszer a döntés orientált belső teljesítmény és költségelszámolási, valamint a tervezési és gazdasági elemző funkcióit, a vezetői (vezetésorientált, belső) számviteli eszközrendszerével tudja megoldani.

A pénzügyi számvitel fogalma:

A co feladatainak megvalósításához, újszerű szemléletéhez és gondolkodásmódjához a jelenleg elterjedt és a tv. által előírt hagyományos számvitel mellett más elszámolási rendszert, a vezetői számvitelt igényel.

A két számviteli rendszernél az eltérés:

 • azok céljaiban, annak irányultságában,
 • az időhorizontban, valamint
 • a szabályozottság formájában tapasztalható.
 • az alapadatok tovább feldolgozási rendszerében,

Pénzügyi kontrolling:

A jövedelmezőség mellett a likviditás és vagyonalakulás áll a kontrolling központjában. Folyamatos pénzügyi számításokra van szükség, pl. napi pü-i helyzet, tőkelekötési tervek készítése. Fizetési eszköz többlet/hiány derülhet ki.

Feladatai:

Likviditásra irányítsa a figyelmet, híd a vezetői és pénzügyi számvitel között, költségvetés elkészítése, mutatószámok, illeszkedjen az egységes kontrolling koncepcióba

Módszerei:

Cash-flow elemzés, likviditás elemzés, pü-i háló, pü-i terv, mozgásmérleg, költségvetés készítés

1. Cash-flow elemzés:

A vállalat eszközeinek nettó változását mutatja be egy adott időszak alatt A pénz be-, és kiáramlás különbözetét jelenti, fő-, és másodlagos üzleti tevékenység a befektetési tevékenység és pénzügyi műveletek hatását mutatja a pénzforgalom, pénzáramlás. A cashflow elemzéshez készülő kimutatások lehetnek nagyon részletesek, vagy összevontak. Adózott eredmény + nyugdíjtartalékok nettó növekedése + más hosszúlejáratú tartalékok növekedése + écs és tárgyi eszköz értékvesztés. A cashflow elemzésnél fontos, hogy a likviditási időhorizontok, lépcsők konzekvensek követhetők legyenek.

2. Likviditás Elemzés:

 • working capital:
  A működő tőke a forgóeszközök és a rövidlejáratú kötelezettségek különbözete, megmutatja, hogy a forgóeszközök mekkora hányadát nem kell a rövidlejáratú kötelezettségek fedezetére fordítani
 • likviditási mutatók:
  Pénzzé tehető eszközök és a folyó kötelezettségek arányát vizsgálja. Pénzeszközök, likvid értékpapírok és követelésállomány.
  Likviditási ráta= forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek (pü-i pozíciót mutatja meg)
  Likviditási gyorsráta=(forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek. A gyorsráta rövid távú likviditást mér, azzal a különbséggel, hogy kimaradnak a forgóeszközökből a részletek.