A controllerek támogató jellegű üzemgazdasági szolgáltatást nyújtanak a menedzsment számára a célorientált tervezéshez és irányításhoz.

Azaz:

 • Gondoskodnak az eredmény, a pénzügyek, a folyamatok, a stratégia átláthatóságáról és ezzel hozzájárulnak a nagyobb gazdaságossághoz;
 • A vállalat egészét szem előtt tartva koordinálják a részcélokat, illetve részterveket és megszervezik a jövőorientált beszámolórendszert;
 • Oly módon moderálják a controlling-folyamatot, hogy valamennyi döntéshozó célorientáltan tudjon eljárni;
 • Biztosítják az ehhez szükséges adat- és információellátást; valamint
 • Alakítják és gondozzák a controlling rendszereket.
 • A controller feladata a menedzsment támogatása, üzemgazdasági eszközökkel.
 • Nem ellenőrzést végez, hanem gondoskodik arról, hogy a terv keretei között mindenki képes legyen önmagát ellenőrizni.
 • A controller feladata az eltérések felfedezése és elemzése, ezért is nevezik a controllert révkalauznak, navigátornak, információs menedzsernek.
 • Megbeszéli az eltéréseket a felelős vezetőkkel és közösen megvitatják a lehetséges ( szükséges ) intézkedéseket.
 • A controller a szervezeti vezetés utaskísérője.
 • A controller arra törekszik , hogy a döntésekhez mindenki hozzájáruljon.
 • Hidat ver a különböző szakterületek gondolkodásmódja között ( főleg a műszakira és a gazdaságira gondolunk)
 • A controller értelmező szerepet tölt be azáltal, hogy az egyes szakterületek érveit mindenki előtt szemléletessé érthetővé teszi.

A controllerek tehát a döntéshozók belső üzemgazdasági tanácsadói, navigátorként támogatják a célok megvalósítását.    

A controller szembeni követelmények:

Szakmai követelmények:

 • társadalomtudományi, ezen belül közgazdasági ismeretek birtoklása
 • szervezési ismeretek
 • a számvitel különböző ágainak, a vezetői számvitel eszközeinek ismerete
 • a vezetői és az integrált információs rendszerek ismerete
 • jártasság a matematikai – statisztikai módszerek alkalmazásában
 • legalább felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, jártasságok
 • legalább egy világnyelv ismerete
 • controllingszaktudás

Személyiségbeli követelmények:

 • analizáló és szintetizáló képességek
 • kreativitás
 • alkalmasság a csoportmunkára, annak vezetésére
 • affinitás az új ismeretek iránt
 • meggyőző erő
 • könnyed gondolattársítás
 • koordináló képesség
 • motivációs képesség
 • diplomáciai érzék
 • jövő és stratégia orientáltság