Controlling:

Koordináló szerepénél fogva egyrészt meghaladja az ellenőrzésnek csak a követelményekhez viszonyító tevékenységét, másrészt mindig az adott pillanatban legfontosabb ügyekkel, a ma eseményeivel foglalkozik.
A különféle belső szabályozásokban meghatározott módon és mértéken beavatkozási, intézkedési joga, hatásköre is van

Függetlenített belső ellenőr:

Az előre jóváhagyott munkatervének megfelelően általában a korábban megtörténteket, lezajlottakat, a múltat ellenőrzi, azok tapasztalatairól von le következtetéseket, tesz javaslatokat.
Munkája a megállapításokat, következtetéseket tartalmazó jelentés átadásával általában lezárul, beavatkozási joga nincs, intézkedéseket csak kezdeményezhet, kizárólag a szervezet vezetője tehet intézkedést.