Fedezeti mutató

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó fedezeti összeg (értékesítési árbevétel és önköltségének különbsége) mekkora hányada a társaság nettó árbevételének. Megmutatja, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódó értékesítés során a vállalat mekkora haszonkulcsot (árrést) tudott érvényesíteni. Kiszámítása: fedezeti mutató = bruttó fedezet/nettó árbevétel

Időszak összes költségét rögzítik fix, változós és változó általánosra bontva. Alkalmas az összes folyamat tervezésére és a hozamerők összehasonlítására.

Abszolút fedezet:

Egy termékre vonatkoztatjuk, Termék egységára ▬ termék egység változó költsége. Ha a fedezet ╬ , akkor a változó költségeket fedezi és részben a fixet is-> fedezeti rangsor.

Specifikus fedezet:

Ha a szűk keresztmetszet problémája van. Időegység alatt mely termékek adják a legmagasabb fedezetet.

Kalkulációs eljárások:

  1. direct costing
  2. lépcsőzetes számítás
  3. egyedi költség és fedezet módszer

Eredménytervezés (költség-fedezetszámítás):

Mintegy lezárása a co tervezési funkciójának. A költségtervezés folyamán megtervezett önköltség adatok, valamint a tervezett árbevétel ismeretében - az árbevételből kiindulva felülről lefelé a költségadatok levonásával megkaphatjuk a vállalkozás eredményét.
Ha a költségeket fix és proporcionális bontásban is terveztük, akkor az ÁKFN struktúra modell értelmében a tervezett árbevételből több lépcsőben levonva a proporcionális és a fix költségeket, a nyereséget biztosító fedezeti lépcsőket is kaphatunk termék és vállalkozás szintjén egyaránt.

Pénzügyi tervezés (likviditás-fedezetszámítás):

A pénzügyi terv alapja a teljesítményekből kiinduló költségterv. A teljesítményeket → bevételekké, a költségeket → kiadásokká kell alakítani. A tervezés egyrészt jelenti a bevételek pü-i vizsgálatát, másrészt a kiadások tervezését - a kettő különbözeteként pedig a likviditás egyenlegének, fedezetének megállapítását.