Felelősségközpontú szervezetekolyan szervezetek, ahol a controlling hatékonyan tud működni. A tényadatok mérésén belül elkülöníti a bemenő és kimenő feladatokat.

  • költségközpont (costcenter)- input adatok mérése
  • árbevétel központ - output adatok
  • nyereségközpont (profitcenter) -  input és output adatok mérése
  • beruházásközpont (investcenter) - hozamok, ráfordítások mérése.