A controller feladata meghaladja az operatív és rövidtávú tervezés területét.
A controllernek a tervezési és az információellátási rendszerre vonatkozóan két különböző koordinációs feladata van: gondoskodik egyrészt ezek kiépítéséről és továbbfejlesztéséről, másrészt ennek napi működtetéséről.

Az információellátási rendszer kialakításának feladata magában foglalja az információszükségelt meghatározását, az információ megszerzését a számvitelből, előkészítését és a beszámolási rendszeren keresztül történő információátadást. El kell dönteni, hogy a vezetés információs követelményének eleget téve mely költségszámítási rendszert, vagy melyik beruházásgazdaságosság számítási módszert alkalmazzák. Az információellátási, valamint a tervezési, ellenőrzési rendszert magától értetődően nem lehet egymástól függetlenül kiépíteni. Ezek tartalmilag összefüggenek, mert pl. a számvitel adatait a tervezésnél fel kell dolgozni. Ez a controller első számú koordinációs feladata: az információellátási, valamint a tervezési és ellenőrzési rendszer tartalmi és formai összehangolása.
Az információellátási rendszer folyamatosan biztosítja a tényadatokat, amelyek összevezethetők a vállalkozási célkitűzésekkel. A tényadatok és az előírt mutatók összevetése (terv/tény összehasonlítás), az eltérések elemzése, valamint az ezekből levezetett intézkedési javaslatok példázzák a controller folyamatos összehangoló tevékenységét.
Az controlling-rendszer alkotórészeivel együtt a vezetést azzal szolgálja, hogy a konkrét tervek megalkotásához tervezési rendszert működtet. A controller ehhez dolgozza fel az információellátási rendszerből nyert információkat. A vezetés döntései a tervekben állnak össze. Ezek a teljesítmény konkrét realizálásában öltenek testet.

A tervezés mindenkori alapja, hogy a környezeti hatások és a szervezet belső erőforrásainak ismeretében a vezetés megfelelő (reális) célokat tudjon kitűzni.

Tervezés:

A kitűzött célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása és a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása.

A CO tervezési rendszer 3 fő részből áll:

 • tervezés munkafolyamataiból
 • tervezés területeiből
 • tervezés időhorizontjából

A tervezési munkafolyamatok formái:

 • alulról felfelé történő építkező tervezés
 • felülről lefelé történő tervezés
 • ellenáramú tervezés

A controlling tervezés fő területei:

 • teljesítménytervezés
 • költségtervezés – klasszikus és folyamattervezés
 • finanszírozás tervezés
 • eredménytervezés (költség fedezetszámítás)
 • pénzügyi tervezés (kiadás fedezetszámítás)

Időhorizont alapján:

 • hosszabb távra (3-5 évre) szóló stratégiai tervezés
 • az éves gazdálkodási terv készítése