• a stratégiai controlling
 • az operatív co: teljesítmény, költség co (klasszikus és folyamat co), az eredmény co, a pü-i co
 • a projekt co
 • a részfolyamatok controllingja (humán, minőség, marketing, logisztika)

Mind az irányítási rendszer fejlődése során annak megváltozott igényeinek megfelelően kerültek kialakításra.
A szervezeteken belül az egységes co rendszer integrációja mellett, annak részeként az egyes résztevékenységek speciális co rendszerei is megjelentek.
Az irányítási rendszer funkciói közül a tervezési és a költséggazdálkodási feladatok változása hatott leginkább a co módszertan szervezeten belüli specializálódására.
A felsorolt co részrendszerek mind a több évet átfogó stratégiai co, mind pedig az éves operatív co –nak is egyaránt részei lehetnek.

 

Stratégiai controlling-részrendszer:

A stratégiai menedzsmentnek olyan szervezeti struktúrát kell létrehoznia és működtetnie, amely képes a környezeti változásokat befogadó és leképező stratégiát érdemben megvalósítani.
A controllingrendszer, mint az irányítási rendszerek, így a stratégiai menedzsment integráns része a vezetés stratégiai feladatainak támogatását a stratégiai controlling részrendszerének funkcionálásával, a vezetés operatív tevékenységeihez kapcsolódó operatív controlling részrendszer információra támaszkodva valósítja meg.
 • a szervezet küldetésének meghatározása
 • a szervezet jövőképének kialakítása
 • a jelen állapotjellemzőinek meghatározása, a gyengeségek és erősségek feltárása
 • stratégiai célrendszer összeállítása
 • stratégiai meghatározása
 • stratégiai terv összeállítása
 • stratégiai terv végrehajtásának ellenőrzése

Feladatlépései:

 • célok kitűzése
 • információk elemzése
 • stratégia választás
 • stratégia bevezetése
 • stratégiai kontrolling

Operatív controlling-részrendszer:

Az operatív controlling ugyanazon lényeges elemekből epül fel:

 • tervezés
 • irányítás
 • ellenőrzés
 • információ szolgáltatás
Az operatív controllingtevékenység eredménytes megvalósítása a három elv szem előtt tartásával történhet: gazdaságosság, jövedelmezőség és a likviditás.

Feladatlépései:

 • célmeghatározás
 • tervadatok meghatározása
 • érdekeltség, érdekegyeztetés
 • teljesítmény rögzítése
 • erőforrás felhasználás rögzítése
 • ellenőrzés
 • eltéréselemzés

Költség- és eredmény controlling:

A leginkább kiforrt része a controllingnak: ktg-ek tervezése, ellenőrzése, jövedelemszámítási módszerek elvégzése. A költséghely, költségviselő, költségnem tervezés és ellenőrzés kiemelt helyen szerepel. Mára már korszerű ktg-tervezési módszerek kerültek kifejlesztésre. A jövedelemszámítás keretein belül meghatározhatóak a fedezeti mutatók és a termékek alsó árai. A fedezetszámítás történhet egész vállaltra vagy egy-egy termékre.
Teljesítmény controlling során kerül megtervezésre a vállalkozások árbevétele, az STK és a saját ellőállítású eszközök megtervezése naturáliákban és értékben. A teljesítmény tervezése a költség tervezés alapjait képezi.
Pénzügyi controlling a ki és beáramló pénzek finanszírozás, likvidítási mutatók számítása.
Marketing controlling hosszú távú stratégiai tervezéshez kapcsolható a leginkább, a marketingnek megvan a sajátos módszertana.
Beruházási és projekt controlling során beruházások, projektek teljes élettartamának vizsgálatára kerül sor.
Humán erőforrás controlling tervezésével kapcsolatos terület a maga sajátosságával. Fő feladata olyan indikátorok megállapítása, mellyel a válság kiküszöbölhető, elkerülhető