A szervezeten belül funkcionáló rendszerek:

  • a stratégiai controlling
  • az operatív co
  • teljesítmény
  • költség co (klasszikus és folyamat co)
  • az eredmény co
  • a pü-i co
  • a projekt co
  • a részfolyamatok controllingja (humán, minőség, marketing, logisztika)

Mind az irányítási rendszer fejlődése során annak megváltozott igényeinek megfelelően kerültek kialakításra.
A szervezeteken belül az egységes co rendszer integrációja mellett, annak részeként az egyes résztevékenységek speciális co rendszerei is megjelentek.
Az irányítási rendszer funkciói közül a tervezési és a költséggazdálkodási feladatok változása hatott leginkább a co módszertan szervezeten belüli specializálódására.
A felsorolt co részrendszerek mind a több évet átfogó stratégiai co, mind pedig az éves operatív co –nak is egyaránt részei lehetnek.

  Stratégia-alkotás
Management control
Feladat-kontroll
Az érintett személyek Felsővezetés, törzskar, korlátozott létszámban - innovatív kis csapat Minden menedzser, rangsor szerint - vezetők, koordinátorok Csak egyes személyek, esetleg senki sem - utasításokat végrehajtók
Mi áll a közép-pontban? A vizsgálandó rész-terület, a hosszú távú terv, nem A programok és a felelősségi központok egyaránt,  Egyedi tranzakciók, nem hierarchikus.
  hierarchikus. hierarchikus.  
A probléma jellemzői Strukturálatlan, sok alternatíva lehet, ok-okozatok tisztázatlanok. Részben visszatérő elemek, részben programozható. Strukturált, előírt szabályok szerint kezelendő, modellezhető.
Az információ jellege Külső környezetre vonatkozó, jövő-orientált, bizonytalan. Belső és külső környezet-re vonatkozó, pénzügyi jelleg, terv-tény viszony. Részletes adatok, nem csak pénzügyi, tevékeny-séghez kapcsolódó.
A kontroll-folyamat jellemzői Kevés formális elemzés, nagyrészt egyéni ítéletek, hosszabb idő. Több formális elemzés, vannak határidők, kevés iteráció, ritmusos. Ismétlődő, nem kritizálható előírások követése.
Időtáv Az iparág jellegétől függően akár évtizedek is. Az elkövetkező pár év, hangsúly: a következő időszakon. A közvetlen jövő.

Határidők

A gyorsaság általában nem lényeges A gyorsaság általában fontosabb a pontosságnál. Azonnali feladatok.
Felelősség A tervező nem felelős az eredményekért. A menedzser a tervekért és az eredményekért is felelős. A felügyelő felelős az eredményekért.
Értékelés / Jutalmazás Szubjektív, bonyolult, csak hosszú távon lehetséges. Kevésbé bonyolult, legalább évenkénti visszacsatolás szükséges. Általában azonnali értékelés, meghatározott szempontok alapján.
Végtermék Gyakran egyetlen döntés, hosszú távú stratégiák, üzletpolitikák. Átfogó (üzleti) tervek, a szervezet részeire és egészére, elemzések. Egyedi akciók, részletes, pontos, objektív utasítások, tevékenységek