Gazdasági rendszerek alaptípusai

Koordinációs mechanizmusok

A gazdaság működésére többféle koordinációs mechanizmus is hatást gyakorolhat illetve gyakorol.

1. Piaci koordináció

  • a piaci mechanizmusok határozzák meg a gazdaság működését
  • a szereplők szabad akaratukból döntenek, egyenrangúak, jól informáltak
  • ha az igénykielégítés nem biztosít profitot vagy a fogyasztó nem képes jövedelmi viszonyai mellett megszerezni a szükségleteit kielégítő javakat illetve a társadalmi igények kielégítése a piac révén nem oldható meg, akkor szükség van a bürökratikus koordinációra is

2. Bürokratikus koordináció

  • a gazdasági folyamatok szigorú szabályok (törvények, rendeletek) útján szabályozottak

3. Etikai koordináció

  • az emberek gazdasági kapcsolatban az erkölcsi normák érvényesülnek (hagyományok, megszokások, társadalmi szintű erkölcsi elvek)
  • a felek egyenrangúak, mellérendeltek

4. Agresszív koordináció

  • önkényes, a jog és az erkölcs által el nem ismert erőszakon alapul, ahol a fölérendeltek nyers erőszakkal kényszerítik az alárendelteket az általuk kívánt cselekvésre (szervezett bűnözés, kártérítés nélküli államosítás)