Mindenki másért felelős. A menedzser feladata az eredményesség, a profit biztosítása.
A controller feladata a menedzser támogatása, az eredmény átláthatósága, azaz hogy a vezető részére olyan információt biztosítson, hogy az tudja, mely az a termék, amely leginkább hozzájárul az eredményhez. Gondoskodik a tervezési, ellenőrzési és információs rendszer kialakításáról, annak fejlesztéséről és napi működtetéséről. A döntés mindig a menedzsment feladata, annak előkészítése pedig a controlleré, aki segít, mint: üzemgazdasági tanácsadó, moderátor, elemző, vitapartner, alternatíva felvető és kolléga egy személyben. Gondoskodik min: figyelő, sürgető, kezdeményező, katalizátor, konfliktus partner, a változtatás motorja, kellemetlenkedő és az elérni kívánt célok felelőse.
Menedzser: Hajtja az üzletet. Az eredményességért felelős. Controller: gondoskodik a szükséges eszközökről. Az eredmények átláthatóságáért felelős. Tehát a menedzser dönt, a controller pedig segít ennek a döntésnek az előkészítésében. A Controlling a menedzser és a controller közös munkája

A menedzser informális rendszere

A MIR alapfeladata, hogy a menedzsereket ellássa a döntéseikhez szükséges információkkal, illetve informálja őket a döntések végrehajtásáról (ez a visszacsatolás, amit a menedzser felhasznál a végrehajtás ellenőrzéséhez.

Sihler szerint a MIR fejlesztésénél 4 kritikus tényező van:

  • a szervezeti célokkal való egyezőség. (A MIR képes- e a szervezeti célokat megfelelően szolgálni, egyezőség van- e a MIR és a célok között vagy pedig diszharmónia)
  • az információáramlás biztosítása. (A MIR és a szervezeti struktúra megfelel- e egymásnak. Az információáramlás útja olyan- e, hogy az információk jól elérik az információ arányát? Hatékony- e az információáramlás?)
  • a jó minőségű és szükséges mennyiségű információk eljuttatása. (A MIR megfelelő mennyiségű, illetve jó minőségű információk „szállítására” megfelel-e? Nem kevés- e, vagy nem sok- e az információ?)
  • az információk kellő időben történő biztosítása. (Akkor kapja- e meg az információkat a menedzser, amikor szüksége van rá?)

A MIR 3 problémát okozhat a menedzsernek:

  1. nem megbízhatóak az információk és a bizalmas információk idegen kézbe kerülnek
  2. információk deformálódása, valóságtartalmuk csökkenése  a MIR hatékonyságának csökkenése
  3. gyakran kell változtatni a munkamódszereket, vagy szerepüket a szervezetben