"Controlling alatt a menedzsment és a controller együttműködését értjük. A controlling felöleli a célmeghatározás, tervezés és a kontroll (a szó irányítási és szabályozási értelmében) folyamatait a pénzügyek és az előállítás / termelés területein. A controlling olyan tevékenységeket is magába foglal, mint a döntéshozatal, értelmezés és fókuszálás. Ebből következően a menedzsmentnek foglalkoznia kell controlling tevékenységgel, hiszen nekik kell meghatározniuk, hogy milyen költségkeretek mellett milyen és mekkora célokat is kell elérni. Az elért eredményért a felelősség őket terheli. Éppen ezért ezt a vezetői tevékenységet minden vállalatnál el kell látni, még a kisebb vállalkozásoknál is. A controlleri tevékenységek ellátása közül nem mindegyik kötődik a controller személyéhez."

A controlling nem más, mint:

  • a tervezést, ellenőrzést és információellátást koordináló vezetési alrendszer.
  • áttekintő, értékelő, koordináló és integráló tevékenység, a vezetési (tulajdonosi) funkció gyakorlásának eszköze.
  • a tervezés és a számvitel vezetési szempontból történő összekapcsolása.
  • mint költség és eredmény (nyereség) menedzsment. (Teljesítmény és ráfordításmenedzsment)

Hagyományosan a controllingot két jól elkülöníthető irányzat jellemezte az elmúlt évtizedekben. A német megközelítés szerint a controlling egy olyan eszközrendszer, melynek alapvető rendeltetése a tervezés és a kontroll, valamint a vezetői döntésekhez szükséges információellátás összehangolása és támogatása, s melynek kialakításáért és működtetéséért a controller, illetve a controlling egység/szervezet a felelős.
A controllingrendszer a szervezetek irányítási rendszerének egyik kiemelt alrendszere, amely az irányítási funkció közül, a tervezést, a terv/tény adatok összevetésével az eltésérsek ellenőrzését, elemzését végzi. Ezen feladatok koordinálását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. Ebből adódóan megfelelő döntéselőkészítési segédeszközt ad a vezetés számára a környezeti változások dinamikus követéséhez. Fogalmilag controllinrendszerről csak akkor beszélhetünk, ha annak funkcionális elemei (tervezés, terv/tény eltésérelemzés, infomrációkezelés) mind stratégiai, mind operatív tevékenységi szinteken egységes egészet alkotnak.