• Árbevétel-arányos eredmény=(Üzemi eredménye/Értékesítés nettó árbev+egyéb bev.)*100
 • Saját tőke jövedelmezősége (ROE)= (adózott eredmény/saját tőke)*100
 • Egységnyi bérköltségre jutó üzemi eredmény= (Ü.E./Bérköltség)*100
 • Egy foglalkoztatottra jutó üzemi eredmény= Ü.E./Áltagos áll. létszám
 • Eszközlekötés jövedelmezősége= (Adózott eredmény / Tárgyi eszközök értéke) *100
 • Erőforrás arányos jövedelmezőség= (Ü.E./Lekötött eszközök + Bérköltség) *100   

Eredménytervezés (költség-fedezetszámítás)

Mintegy lezárása a co tervezési funkciójának. A költségtervezés folyamán megtervezett önköltség adatok, valamint a tervezett árbevétel ismeretében - az árbevételből kiindulva felülről lefelé a költségadatok levonásával megkaphatjuk a vállalkozás eredményét.
Ha a költségeket fix és proporcionális bontásban is terveztük, akkor az ÁKFN struktúra modell értelmében a tervezett árbevételből több lépcsőben levonva a proporcionális és a fix költségeket, a nyereséget biztosító fedezeti lépcsőket is kaphatunk termék és vállalkozás szintjén egyaránt.

Pénzügyi tervezés (likviditás-fedezetszámítás)

A pénzügyi terv alapja a teljesítményekből kiinduló költségterv. A teljesítményeket  bevételekké, a költségeket  kiadásokká kell alakítani. A tervezés egyrészt jelenti a bevételek pü-i vizsgálatát, másrészt a kiadások tervezését - a kettő különbözeteként pedig a likviditás egyenlegének, fedezetének megállapítását.

MUTATÓSZÁMOK

A mutatószámok előnyei:

 • tömörek, átfogóak,
 • egyszerűek, áttekinthetőek, közérthetőek,
 • jól alkalmazhatók az összehasonlításoknál.

A mutatószámok több ismérv szerint csoportosíthatóak. Lehetnek:

 • természetbeli – értékbeli
 • abszolút – viszony
 • mennyiségi – minőségi
 • operatív - stratégiai

A mutatószámrendszerek kiépítésének szempontjai:

 • a mutatók mérhetők (számszerűsíthetők) legyenek,
 • a mutatók között nem állhat fenn ellentmondásos kapcsolat,
 • legyenek egyidejűek (egyidejűségre kell törekedni!),
 • önkényesen nem változtathatók,
 • az egyes mutatók meghatározásakor gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni (információszerzés, -feldolgozás költségei!),
 • a lényeget fejezzék ki koncentrált formában, de teljeskörűen,
 • olyan mutatókat tartalmazzon, amelyeket a felhasználó igényel.