Három fő területe

  1. állami gazdaságpolitika
  2. a nemzetgazdaság működéséhez és fejlődéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása
  3. a vállalati szférában a piacon való részvétel saját vállalataival

Az állam gazdaságpolitikájának funkciói

  1. Hatékonyság
  2. Igazságosság
    • alapvető közművek és közintézmények fenntartása
    • egyenlőség a jövedelemelosztásban
  3. Stabilitás: az állam a gazdasági stabilitáson túl biztosítja a társadalom stabilitását (közrend, jogrend)