Tőkeerősség = (Saját tőke / Összes forrás)* 100

A vállalat vagyoni helyzetére elsősorban a tőkeerősségi mutatók alapján lehet következtetni. A szakirodalomban általános vélemény, hogy 35% alatti mutató esetében súlyos gazdálkodási gondok lehetnek.
A Számviteli törvény szerint a saját tőke a vállalkozó vagyonának saját forrása, melyet a vállalkozás alapítói, tulajdonosai bocsátottak véglegesen a vállalkozás rendelkezésére, mivel nem csak meghatározott ideig áll a vállalkozás rendelkezésére, ezért a saját tőke az eszközök, tartós forrásának tekinthetők. A tulajdonosok a vállalkozás tevékenységéhez szükséges tőkét időkorlát nélkül – általában a vállalkozás megszűnéséig – kötelesek nyújtani. Rendkívül fontos mutatója a vállalkozás helyzetének a saját tőke nagysága egyrészt, mert alakulása befolyásolja a vállalkozás jövedelmezőségének megítélését, másrészt ezt adja a vállalkozás kötelezettségeinek biztosítékát, harmadrészt pedig jelzi a vállalkozás hitelképességét.
A saját tőke, mérleg főösszegéhez viszonyított aránya jelenti a tőkeerősséget.