Likviditás

Finanszírozási alapelvek

  • Az idegen tőke aránya ne haladja meg a saját tőke kétszeresét.
  • BE-t legalább 50%-ban saját tőke finanszírozza.
  • A hosszú távú eszköz befektetéseket lehetőleg hosszú lejáratú passzívák finanszírozzák.
  • A FE-k haladják meg a RLK értékét.
  • A FE-k tartósan lekötött részét lehetőleg hosszú lejáratú passzívák finanszírozzák.

A likviditás statikus jellemző. Egy vállalkozás adott időpillanatban fennálló fizetőképességét, illetve fizetésképtelenségét jelzi.
A vállalkozások likviditásának vizsgálatára leggyakrabban a likviditási mérlegeket alkalmazzák. A likviditási mérlegek bizonyos rendezőelvek szerint átalakított vagyonmérlegek. Alapvetően két típusa van: statikus és a dinamikus mérlegek. A statikus likviditási mérleg a vezetési funkciók közül főként az ellenőrzési, míg a dinamikus mérleg a tervezési funkciót segíti.
A likviditás a statikus mérlegben, mint helyzetkép tükröződik vissza. Ezzel szemben a vállalkozói gyakorlatban, mint folyamat jelentkezik. A folyamat nyomon követése dinamikus likviditás vizsgálattal valósítható meg. A dinamikus likviditási mérleg összeállításához a statikus mérleg adatai mellett szükség van a gazdálkodási terv ismeretére is. A vizsgálat lényege az, hogy a statikus likviditási mérleg adatait módosítjuk azokkal a változásokkal, amelyeket a gazdálkodási tervben szereplő gazdasági események kiváltanak.
A dinamikus likviditási mérleg kifejezi, hogy a múltban lezajlott és az előretekintés időtartamára tervezett gazdasági események hogyan befolyásolják a tervidőszak pénzügyi helyzetét. Megfelel tehát annak a követelménynek, hogy felhasználható a vállalkozások pénzügyi helyzetének tervezésére.