Konfliktusok a szervezetben

Konfliktus:

Akkor keletkezik, amikor egy személy vagy csoport úgy érzi, hogy egy másik személy vagy csoport fontos kérdésben kifejtett erőfeszítéseit meghiúsítja.

A konfliktus nem azonos a versennyel:

 • A konfliktusban a felek saját érdekeiket kívánják érvényre juttatni, egymással szembe irányul.
 • A versenyben az erőfeszítések a kívánatos cél elérésére irányulnak és nem a szükségszerűen, sértik egymás értékeit, bár előfordulhat.

Konfliktus forrásai:

 1. Kommunikáció: Nem megfelelő vagy rossz.
 2. Strukturális tényezők:
  • Nagyság, méret: A nagyobb szervezetek konfliktusérzékenyebbek a kisebb szervezeteknél, kevesebb a lehetőségük asz interakcióra.
  • Heterogén összetétel: A szervezet tagjainak különböző hatásköre, értékrendje, a dolgozóknál alkotott különböző felfogása. A nézetkülönbségek lehetnek egy innovatív probléma megoldásnak az alapjai is.
  • Részvétel nagysága:
  • Vonalbeli és funkcionális szervezetek elmélete: Vonalbeli szervezetek azok, amelyek a szervezet alapfolyamatait látják el, míg a funkcionális egységek az egyes funkcionális vezetők által irányított részlegek.
  • A javadalmazási rendszer: A második leggyakoribb forrás.
  • Erőforrások szűkössége: Anyagi-, tárgyi-, humán erőforrás.
  • Hatalom: Érintet személyek, vagy csoportok úgy érzik, hogy egy másik csoportnak vagy személynek szükségesnél nagyobb hatalma van
 3. Magatartási tényezők: Viselkedés

Konfliktus szintjei:

 1. Személy belső konfliktusai: A mindennapi életben abból következnek, hogy például az egyénnek egymást kizáró célok közül kell választania.
  • Két kedvező alternatíva között
  • Két kedvezőtlen alternatíva között, előfordulhat, hogy kényszer hatására kell választani valamelyiket.
  • Egy kedvező és egy kedvezőtlen között
 2. Személyközi konfliktusok: a szervezet erőforrásainak megszerzéséért, a jutalmak felosztásáért folyatott harcban csúcsosodik ki.
 3. Csoportok közötti konfliktus: Személyközi-, cél- és erőforrás konfliktusokra vezethetők vissza.