Teljesítményértékelés

Fogalma:

Olyan folyamat, melynek segítségével a szervezet visszajelzést szerez és ad alkalmazottai teljesítményeiről.

Fajtái:

 • Formális: Egy olyan, a szervezet által kifejlesztett rendszer, melynek segítségével rendszeresen, meghatározott időközönként (min. kétszer) és módszeresen értékelik az alkalmazottakat, hogy milyen mértékben felelnek meg a munkakör előírásainak.
 • Informális: Általában politikai és személyközi szerepek alapján történik, így akit jobban szeret az értékelő, ő előnyben van, vagy előnyben lehet a többiekkel szemben.

Értékelési célok:

 • Ellenszolgáltatás: Rövidtávon meghatározza a kapott béremelés mértékét, a kapott jutalmat vagy a prémiumot. Hosszú távon pedig azt, hogy melyik alkalmazott nyeri el a magasabban fizető munkakört.
 • Belső munkaerőmozgás: Előléptetés, visszaléptetés, átléptetés, elbocsátás, felvétel, stb.…
 • Kínálatelemzés
 • Képzési fejlesztési programok: Múltbéli teljesítmény alapján.

Mit értékeljünk?

 • Személyiségjellemzőket, vagy eredményt?
 • Magatartást/erőfeszítést, vagy eredményt? (magatartásértékelésnél azt vizsgálják, hogy az illető hogyan hajtja végre a feladatot, míg az eredményértékelésnél azt, hogy milyen jól teljesít az adott munkakörön belül. A fejlesztéshez az előbbit célszerű választani)
 • Többszörös kritériumok: Pl.: munka minősége, mennyisége, munkaköri tudás, jelenlét, kezdeményezés stb…

Értékelő technikák

1. Egyéneket értékelő technikák:

 • Osztályozó értékelő skálák: Az egyik legrégebbi és legnépszerűbb értékelési módszer. Jellemző rájuk, hogy a teljesítménytényezőket emelik ki.(munka mennyisége, minősége, lojalitás, tudásszint stb.) Megjeleníthető: Pl.:
  • 1-5ig vagy 1-10ig pontozással
  • Alap, s attól való eltérés jelleggel.
 • Negatívumai: Főleg a kiválasztott kritériumok értelmezhetőségének, definiálásának nehézségeiből adódnak. Pl.: Ki mit ért „szorgalmas” alatt.
 • Munkanorma: Főként a fizikai munkakörökben alkalmazzák. Ma már nagyon kevesen alkalmazzák egyedi értékelőként, elemenként olvasztják be a teljesítményértékelésbe.
 • Esszé: Kötetlen formájú jelentés, az értékelendő erős és gyenge pontjainak írásba történő megfogalmazására alkalmazzák általában. Nagyon munkaigényes, kevés lehetőséget ad arra, hogy meghatározott dimenziók mentén hasonlítsuk össze a dolgozókat, ezért inkább fejlesztési célokra alkalmazzák.
 • Kritikus esetek módszere: Azt várják el az értékelőtől, hogy a megfigyelési időszak alatt gyűjtse össze és írja le az értékeltek munkamagatartásának kiemelkedően jó és rossz (kritikus) elemeit.
 • Előnyei:
  • munkakör-specifikus
  • konkrét magatartásmintákkal alátámasztva
 • Hátrányai:  hogy nagyon időigényes, unalmas lehet a jegyzetelés és nem ad lehetőséget összehasonlításra. Gyakran különböző osztályozó, rangsoroló módszerek kiegészítésénél használják fejlesztési célok eléréséhez.
 • Magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála (MJS): 6-10ig egyedileg meghatározott teljesítménydimenziót tartalmaz, ezek mindegyikéhez 5-6 kritikus eset, magatartásjellemző tartozik pontszámmal.
 • Magatartást megfigyelő skála: Az előzőnek egy továbbfejlesztett változata, de a megfigyelőnek azt is le kell rögzítenie, hogy milyen gyakran figyelte meg az adott magatartáselemet a vizsgált időszakban.
 • Célközpontos vezetés: A közvetlen vezető és a beosztottja együttesen határozzák meg azokat a célokat, amelyeket a beosztottnak a megfigyelt időszakban el kell érnie.

2.  Több személyt egyidejűleg értékelő módszerek:

 • Rangsorolás: Az értékelőt arra kérik, hogy állítsa sorba beosztottait, dolgozóit a legjobbtól a legrosszabbig. Addig használható általában, amíg 20 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat.
 • Kényszeríttet ketté(szét)osztás: Az értékelő feladata, hogy a beosztottait előre meghatározott teljesítmény kategóriákba sorolja.

Ki értékeljen?

Az a személy, aki a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy beosztottjait előre meghatározott teljesítmény kategóriákba sorolja.

MORISS-KERESZT

Főnök

Kolléga →  ÉRTÉKELT  ←  Kolléga

Beosztott

Milyen gyakran értékeljünk?

Évente egyszer minimum.