Ösztönzési rendszerek típusai

I. Hagyományos bérrendszerek:

1. Szenioriáson v. szolgálati idő szerinti: 

A dolgozók alapbére a szolgálati idő hosza szerint emelkedik. Főként a közszolgálat területén alkalmazzák.

Előnye:

 • Kiszámítható előmenetelt biztosít
 • Objektív
 • Nem vitatható, így a dolgozók kapcsolatát, együttműködését a bér nem zavarja
 • Könnyű megalkotni, adminisztrálni és ellenőrizni

Hátránya:

 • Nem ösztönöz  jobb eredményre, teljesítményre
 • Igazságtalan és demotiváló a mégis jobban teljesítőkkel szemben
 • Nem ad lehetőséget a gyors előrehaladásra, ezáltal a dinamikusabb munkaerőt nem vonzza

2. Érdem szerinti:

 • Sávos: Általában a magánszektorban használják, ahol a fizetés egy adott sávon belül a teljesítmény függvényében alakul.
 • Osztályos: Állami , köztisztség viselői szféráknak a fizetése. A dolgozókat osztályba sorolják és a bért is meghatározza

3. Változó mértékű bérezés:

Az idő múlásával a teljesítmény függvényében kap a dolgozó változó mértékű béremelést.

II. Teljesítményalapú ösztönző bérezés:

A javadalmazást az egyéni-; csoport-; vagy vállalati teljesítményhez köti, vagy esetleg ezek valamilyen kombinációjához.

1. Egyéni bónusz:

Az egyén teljesítményén alapul, az alapbéren felül fizetik ki bizonyos feladatok elvégzéséért. Kezdetben az üzletkötőknél alkalmazták.

Előnyei:

 • Jól meghatározott teljesítményhez, ill. jövőbeni célokhoz köthető → egyszerre jutalom és ösztönző is.
 • Nem válik az alapbér részévé
 • Az egyösszegű, nagyobb kifizetés sokkal elfogadottabb az alkalmazottak körében
 • Általában ösztönözhetők azok is, akik saját fizetési kategóriájukban már elérték a maximumot
 • Rugalmas
 • Könnyen kezelhető

Hátrányai:

 • Nehezen alkalmazható olyan munkakörökben, ahol az eredmény kevésbé kézzel fogható
 • Az egyéni eredményeket díjazza a csoportmunkával szemben
 • Háttérbe szorítja az innovációt, a fejlesztést azáltal, hogy az embereket mindig a legközelebbi feladatok elvégzésére ösztönzi

2. csoportos bónusz:

A jutalmakat egy projekt, vagy annak bizonyos fázisainak sikeres befejezéséhez, ill. egy csoportcél eléréséhez kötik.

Előnyei:

 • támogatja a csoportmunkát
 • segíti a csoportcélokat ott, ahol az eredmények nagyban függnek az együttes erőfeszítéstől
 • az egyéni jutalmazásnál méltányosabb azokon a területeken, ahol az eredményt mások teljesítménye is nagyban befolyásolja

Hátrányai:

 • csak ott alkalmazható, ahol ténylegesen együttműködő csoportok dolgoznak előre meghatározott feladatok elvégzésén
 • csökkenti az egyéni motivációt azáltal, hogy az egyéni és a jutalom között a kapcsolat csak közvetett jellegű
 • elősegíti olyan csoportszellem kialakulását, amely kifejezetten bünteti a gyengébben teljesítő dolgozókat

3. Vállalati teljesítmény alapú ösztönzés, nyerességrészesedés:

Célja: A vállalat és az egyén céljainak az összehangolása. A felosztható összeget vagy előre meghatározott formula alapján, vagy a menedzsment döntése alapján ill. a kettő kombinációja lapján számolják ki.

Fő típusai:

 • Készpénz (a profit egy meghatározott részét készpénzben fizetik ki)
 • Dolgozói részvény
 • Vegyes megoldás

Kiosztás módja:

 • Alapbér %-ában
 • Alapbér %-ában + a vállalatnál töltött idő
 • Alapfizetés + egyéni teljesítmény
 • Fix összeg

Előnyei:

 • Erősíti a dolgozók vállalattal való azonosulását
 • Növeli a dolgozók érdeklődését a vállalat ügyei iránt
 • Erősíti a menedzsment és a dolgozók közötti együttműködést
 • Kedvező képet ad a vállalatról a dolgozók felé
 • Jutalmazza az eredményességet azokon a területeken is, ahol a profit ciklikusan termelődik

Hátrányai:

 • Az erőfeszítés nem mindig áll arányban a jutalmazással
 • A kifizetések időben távoliak
 • A számítási rendszer nem mindig egyszerű és nem mindig könnyen érthető

III. Kompetencia alapú bérezés:

Egy inputorientációt jelent, vagyis a munkavégzéshez milyen kompetenciák (képességek) szükségesek.
Előnyei:

 • Az ösztönzéshez alkalmazott kompetenciamodell más emberi erőforrásrendszerhez is felhasználható
 • Jól használható olyan területeken, ahol az eredmények csak később mutatkoznak
 • Lehetővé teszi olyan területek mérését és értékelését is, ahol az eredmények döntően minőségi mutatókkal jellemezhetők
 • Fejlődésre összpontosít és ösztönöz

Hátrányai:

 • Viszonylag bonyolult, időigényes és drága az érvényes kompetenciamodell meghatározása
 • Nehéz a kompetenciák megbízható mérése
 • Nem elég körültekintő alkalmazása esetén a bérköltség aránytalanul megnőhet

Juttatások

Juttatások: A javadalmazások béren, nyereségrészesedésen felüli része.

Fajtái:

 • Nyugdíjbiztosítás
 • Személyes biztonság növelése (élet-; baleset-; eüi- biztosítás, táppénz)
 • Pénzügyi támogatás (kedvezményes vásárlási hitelek, áruvásárlási kölcsönök)
 • Személyes szükségletek kielégítése (pótszabadság, szabadnap…)
 • Vállalati gépkocsi
 • Egyéb juttatások (étkezési jegy, ruhapénz, mobiltelefon…)
 • Nem specifikálható juttatások (státusz, hatalom, elismerés…)

Ösztönzés speciális esetei:

1. Felsővezetők ösztönzése

 • Alapilletmény: aránya az összjövedelmen belül aránylag alacsony
 • Rövid távú ösztönzök: a jövedelem jelentős része, mely a vállalat teljesítményéhez kapcsolódik (éves eredményhez kapcsolódó prémium)
 • Hosszú távú ösztönzők:
  • részvényopció (USA, Francia-o., Hollandia)
  • részvénytulajdon (USA)
  • készpénz
  • fantomrészvény (tőkeleírás, részvényhatár-megerősítés
 • Juttatások

2. Külföldi kiküldöttek ösztönzése

 • Célországbeli ösztönzés: A kiküldött dolgozó fizetése a célország fizetéshez igazodik.
 • Anyaországbeli ösztönzés: anyaországbeli fizetésekhez igazodik.
 • Létfenntartási vagy mérlegelvű ösztönzés