Fő célja:

Olyan ösztönzési politika és ösztön kialakítás alkalmazása, amely elősegíti az adott szervezet céljainak a megfelelő emberek megszerzésének, motiválásának a tevékenységét.

További részcélok:

 • a dolgozók ösztönzése a munkaidő ledolgozására, a szaktudás és a képességek fejlesztésére, a rugalmas munkavégzésre,
 • az előléptetésre való törekvésre és a szervezet eredményeihez való minél nagyobb hozzájárulásra.

Befolyásolja:

1. Stratégia:

 • Növekedésre orientált: A bérpiac felső tartományában járó bérek a meghatározó munkakörökben. Általában létszámbővítéssel jár, sőt az adott munkakörre a legalkalmasabb dolgozó megszerzésével. A vállalat a dolgozóitól kreativitást, viszonylag hosszabb távú orientációt, együttműködést és nagyobb kockázatvállalást vár el.
 • Stabilitásra orientált: Teljesítményhez kötődő ösztönzés. A növekedés szerény, az is a teljesítmény javulásának az eredményeként születik. A dolgozóktól ismétlődő, kiszámítható viselkedést várnak el. Viszonylag rövidtávú, elsősorban mennyiségi eredményhez kötődő orientációt.
 • Visszafejlesztést célzó stratégia: Elbocsátás alacsony bérpiaci pozíció.

2. Kulturális környezet:

 • Amerika: Teljesítmény orientált. Nagyok a vállalaton belüli bérkülönbségek. A kötődés eszközét a részvény programok jelentik.
 • Ázsia: Paternalisztikus kultúra. A bérezésnél fontos a cégnél eltöltött idő. A bérszintek között kisebb a különbség. Jelentős szerepe van a juttatásoknak. Pl.: autó, telefon, cégtermékeiből való árengedmény
 • Európa: Sokszintű ösztönzés. A bérkülönbségek kisebbek Amerikához képest. A vezetői fizetések nem nyilvánosak.

3.  Vállalati kultúra

4. Törvényi szabályozás:

 • Törvényi szabályozás előírásai
 • Szakszervezetek megléte, ereje

Ösztönzés eszközei:

1.)Anyagi ösztönzés:

 • Minden nemű pénzbeli juttatás.

2.) Nem anyagi jellegű ösztönzés:

 • Főnöki dicséret
 • Kitűntetés pénzjutalom nélkül
 • Kiváló dolgozók bemutatás
 • Pénzjuttatással nem járó címek adományozása
 • Szabadjegyek adása szakmai fejlődést közvetlenül biztosító intézményekbe

Alapfogalmak:

1. Ösztönzési politika:

Az ösztönzésre irányuló főbb elvi iránymutatás, a jövedelmezés fő alapelvei.

2.  Ösztönzési stratégia:

Az ösztönzés és a szervezeti stratégia összehangolása.

3.  Ösztönzési gyakorlat:

Az ösztönzési stratégia konkrét megvalósulása.

4. Ösztönzési rendszer:

Azon elvek összessége, amellyel az ösztönzés megvalósul.

Elemei:

 • Alapbér+ szokásos kiegészítések: Pl.: 13. havi bér.
 • Bérpótlékok: Az általánostól eltérő munkafeltételek esetén. Pl.: éjszakai munka, veszélyességi pótlék stb.
 • Változó bér: Egy teljesítményen alapuló ösztönző bérezés. Pl.: jutalék, bonusz, nyereségrészesedés.
 • Prémiumok: A dolgozó valamilyen teljesítmény elérése alapján kapja, vagy kiemelkedő teljesítmény elismeréseként.
 • Kiegészítő fizetés: Le nem dolgozott időre fizetett munkabér. Pl.: fizetett ünnep, fizetett szabadság
 • Egyéb bér: Le nem dolgozott felmondásra szóló bér, újítási díj, másodállásban vagy mellékállásban lévők bére.
 • Juttatások: Pénzbeli juttatások: üdülési csekk, étkezési csekk, ruhapénz. Nem pénzbeli juttatások: vállalati autó.