Motiváció: Embereket hajtó belső generátor, mellyel állandóan újratermelődő szükségleteinket elégítjük ki.
Teljesítmény= képesség+ motiváció

IV. Mc Clelland: Teljesítmény-hatalom elmélete

Motívumok: (tanult szükségletek)
Az egyénekben fontosságuk és erősségük alapján hierarchikusan elrendezett érzelmi, gondolati jellegű hálózatok.

1. Teljesítmény motívum: (Magas)

Olyan belső hajtóerő, amely azt tükrözi vissza, hogy mennyire fontos az egyén számára a siker.

Jellemzői:

 • A sikernek az egyén erőfeszítéséből kell következnie, és nem a szerencsétől, a sorstól, a kiszámíthatatlan tényezőktől, nem másoktól kell várni.
 • Vállalhassanak felelőséget
 • A feladat kihívó, de teljesíthető legyen
 • Fontos a konkrét és gyakorlati visszajelzés

2. Kudarc kerülési motívum:

Kerülik az olyan szituációkat, ahol kudarcot vallhatnak. Hajlamosak olyan alacsony célokat kitűzni, amelyeket biztosan tudnak teljesíteni, vagy éppen olyan magasakat, aminek a teljesíthetőségét senki sem gondolja komolyan.

3. Hatalmi motívum:

Valamely ember az a szükséglete, hogy hatással legyen másokra, és ez által megalapozhassa, fenntarthassa, vagy visszaállíthassa a személyes presztízsét, hatalmát.

Jellemzői:

 • Hajlamosak agresszív megnyilvánulásokra, hangoskodásra, erőszakos jellegű cselekedetekre
 • Szeretnek mások felett bábáskodni, másokat ellenőrizni, befolyásolni
 • Igyekeznek úgy viselkedni, hogy érzelmi hatásokat váltsanak ki
 • másokból
 • fontos számukra az elismerés, a tisztelet

V. Victor Wrom:  Elvárás elmélete

Alapgondolata: Az egyén csak olyan erőfeszítésekre hajlamos, amelyek a számára kívánatos eredményre vezetnek.

Kulcs pontjai:

1. Erőfeszítések és a teljesítmény kapcsolata

Befolyásolják:

 • Célkitűzés ismerete
 • Képességek
 • Erőforrások (szerszámok, anyagok, információk)
 • Valencia (jutalom)

2. Teljesítmény- követelmény kapcsolata

Belső eredmény:

 • Sikerélmény
 • Közvetlen a munka teljesítéséből adódik

Külső eredmény:

 • Dicséret, jutalom
 • Mindig valaki mástól kapjuk

001

Gyakorlati tanácsok:

 • Az elérendő célokat a lehető legvilágosabban kell meghatározni
 • Mi az a még elfogadható maximális ráfordítás, amit a vezető figyelembe vesz
 • Az elért teljesítményt mindig jutalmazni kell

Victor Wrom az egyénből indult ki.

VI. Stacy Adams: Méltányosság elmélete

Alapgondolata: Az erőfeszítést és a teljesítményt hogyan méltányolják másokhoz képest.

Kulcs kategóriái:

 1. Inputok: Azok a dolgok, melyre az egyénnek véleménye szerint szüksége volt feladatának elvégzéséhez. Pl.: szakértelem, képzettség, tapasztalat, ügyesség, életkor, munkavégzés, figyelmesség.
 2. Output: Melyeket az egyénnek véleménye szerint meg kell kapnia az elvégzett feladatért cserébe. Pl.: jutalom szabadság, státusz, felelősség.
 3. Referenciák: Akikhez az illető hasonlítja tetteit és következményeit.

Méltányosság-elemzés: az input/output aránya.

Cél:  A különbségek csökkentése

Megváltoztatjuk:

 • inputjainkat
 • outputjainkat
 • referencia személyt