Motiváció:

Embereket hajtó belső generátor, mellyel állandóan újratermelődő szükségleteinket elégítjük ki.

Teljesítmény= képesség+ motiváció

Harold Lewitt: 3 általános vezetői hiba

Feltételezzük, hogy:

 • Csak az úgynevezett reális világ számít
 • Mindenki azonos szervezeti célért dolgozik
 • A tények önmagukért beszélnek
 • A fontosságérzet meghatározó minden érzet felett

I. Ábrahám Maslow: Szükségleti hierarchia

Motiváció: Az emberi szervezet belsejében rejlik, amely szükségletet indukál. „Motivált vagyok, ha vágyat, igényt, kívánságot, vagy hiányt érzek”

5-féle szükséglet:

 1. Önmegvalósítási
 2. Önértékelési    
 3. Kötődési        
 4. Biztonsági            
 5. Biológiai                

Csontváry Koszka Tivadar: „Az általam igényelt legalacsonyabb szükségleteket kell először kielégíteni.”

1. Biológiai ( fizológiai):

 • Oxigén, víz, élelem, szabadság, ruházkodás stb

Vezető feladata:

 • Jó fizikai környezet kialakítása
 • Balesetveszély megszüntetése
 • Megfelelő fizetés
 • Lehetőség a szabadság kivételére

2. Biztonsági szükséglet:

 • Munkahelyhez, tulajdonhoz való ragaszkodás
 • Törvények, korlátok oltalmazó ereje iránti igény
 • Szokatlantól, az ismeretlentől való félelem

Vezető feladata:

 • Ismertesse az elvárásokat
 • Adjon nyílt és aktuális visszajelzést
 • Teljesítményhez kapcsolódó premizálási (ösztönző) rendszer

3. Kötődési társadalmi igények:

 • Kötődés, valahova tartozás, szeretet igénye

Vezető feladata: Vonja be embereit:

 • A célok kitűzésébe
 • Közös probléma megoldásába
 • Az egység teljesítményének a felülvizsgálatába
 • Csoportfejlesztési tevékenységekbe

4.Önértékelés, megbecsülés szükséglete:

 • Mások megbecsülése iránti igény
 • Tisztelet, elismerés igénye

Vezető feladata:

 • Kezeljen mindenkit méltósággal
 • Támogassa az önállóságot
 • Kérjen ötleteket, véleményt
 • Méltányolja a jó munkát

5.Önmegvalósítási szükséglet:

 • Azzá lenni, amire vágyunk

Vezető feladata:

 • Mutasson személyes érdeklődést emberei iránt
 • Ismerje meg emberei céljait, segítse azok elérését
 • Segítse a pályatervezést

II. Aldefer egyszerűsített kategóriái:

A szükségletek egyszerre élnek bennünk és egyszerre igényelnek kielégítést.
MA
Ha az egyén nem tudja kielégíteni a magasabb rendű szükségleteit, akkor az alacsonyabb rendű szükségleteinek a fontossága megnő.

III. Frederick  Herzberg:

Kéttényezős (faktoros) elmélete
faktoros

Higiéniás tényező:

Amelyek hiánya elégedetlenséget okoz, ám meglétük hosszútávon nem motivál hatékonyabb munkavégzésre.

Motiváló tényező:

Kielégíthetősége minden egyes embert motivál. A tényező hiánya nem szül elégedetlenséget, de meglétük, kielégíthetőségük hosszú távon motiválnak.

Hiányosságai:

 • Nem veszi figyelembe az egyéni különbözőségeket (személyiség, szituáció)
 • Nem veszi figyelembe a technológia adta lehetőségeket.

Előnyei:

 • Eligazítást ad a vezetőknek arra vonatkozólag, hogy a felmerült probléma higiéniás, vagy motivációs; vagyis arra, hogy hogyan fogjanak hozzá annak megoldásához, és mi várható a megoldás eredményeként.