Statikus mutatók

Ráfordítások összehasonlítása

 • termékegységre jutó fejlesztési költség:
  (egyszeri ráfordítás + folyamatos ráfordítás) / termelés mennyisége
 • termelési értékre jutó költség:
  [(egyszeri ráfordítás / megtérülési idő) + folyamatos ráfordítás] / termelési érték

Eredmények összehasonlítása

 • eredményhatékonyság = eredmény / termelés mennyisége

Jövedelmezőség (nyereségráta)

 • átlagos évi hozam / egyszeri ráfordítás

Megtérülési idő

 • egyszeri ráfordítás / átlagos évi hozam

Beruházás pénzeszközeinek forgási sebessége

 • beruházás használati ideje / átlagos megtérülési idő

Beruházás átlagos jövedelmezősége

beruházás élettartama alatt keletkező jövedelem éves átlaga
beruházás eredeti költsége vagy átlagos könyv szerinti értéke

Dinamikus mutatók

Jövőérték számítása

  • egyszerű kamat: jövőérték = indulótőke + (indulótőke×kamatláb)
FV = C0 + (C0×r)
 • kamatos kamat: FV = C0×(1+r)t ahol, t = idő és (1+r)t = kamattényező
 • folytonos kamat: FV = C0 × et×r ahol, e = 2,718
 • effektív kamat: FV = (1+ r/m)m-1 ahol, m = időszak

Jelenérték számítása

PV = Ct×1/(1+r)t
ahol, Ct = adott időszak tőkeértéke és (1+r)t = diszkonttényező

Együttes jelenérték

PV = össz Ct × 1/(1+r)t

Örökjáradék jelenértéke

  • végtelen számú és egyenlő nagyságú összegek fizetésekor
PVperp = c / r
  • végtelen számú és növekvő összegű járadék esetén
PVperp = c1 / (r-g) ahol, g = évi növekedési ütem

Annuitás

  • jelenértéke: határozott idejű, egyenlő összegű pénzáramokat juttatunk
PVA = C × PVIFA
ahol PVIFA = annuitási tényező, PVIFA = 1/r - 1/r × 1/(1+r)t
  • jövőértéke: határozott idejű, egyenlő összegű betéteket helyezünk el
FVA = C × FVIFA ahol FVIFA = [ (1+r)t-1 ] / r

Nettó jelenérték

NPV = -C0 + össz Ct × [ 1/(1+r)t]] / C0
 • ha az NPV > 0, akkor érdemes megvalósítani
 • ha az NPV = 0, akkor megvalósítható
 • ha az NPV < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást

Jövedelmezőségi index

PI = [össz Ct × [ 1/(1+r)t]] / C0
 • ha a PI > 0, akkor érdemes megvalósítani
 • ha a PI = 0, akkor megvalósítható
 • ha a PI < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást

Belső megtérülési ráta (közelítéses módszerrel)

 • ha IRR > r, akkor NPV > 0 - érdemes megvalósítani
 • ha IRR = r, akkor NPV = 0 - megvalósítható
 • ha IRR < r, akkor NPV < 0 - nem szabad megvalósítani a beruházást

Diszkontált megtérülési idő

i = C0 / C
i = ráfordítás / átlagos hozam