A tenderek tárgya, célja

Tárgy:

 • Valamilyen árú, berendezés szállítása, szolgáltatás nyújtása
 • Projekt megvalósítása (útépítés, hálózatfejlesztés, üzem, berendezés tervezése, építési feladat kivitelezése, oktatási program megvalósítása stb.)

Kiíró: a vevő, megrendelő lehet: nemzetközi szervezet, állami, önkormányzati szervezet, magánvállalkozás

Cél:

 • a legjobb ajánlatot tevő kiválasztása, a kínálat koncentrálása, áttekintése
 • a feltételek nemzeti, vagy nemzetközi szervezetek által történő pontos kidolgozása, egységesítése, szabályozása révén a partnerek érdekeinek védelme, a verseny tisztaságának biztosítása
 • a feladatra szánt összeg lehető leghatékonyabb felhasználása, anélkül, hogy a szerződő felek szabadságát túlzottan korlátoznák
 • a műszaki-technikai szempontból legjobb megoldás megkeresése

A kiírás oka:

 • a megrendelő nem ismeri, vagy nem ismeri eléggé a piacot nem tudja eldönteni, hogy az ajánlattal kit, vagy kiket keressen meg
 • az állami előírások – az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, a korrupciót lekerülendő –ezt a formát írják elő (közbeszerzés)
 • állami szabályzás, nemzetközi kötelezettségvállalások (NATO, EU, GATT, Világbank), vagy a finanszírozó egyéb intézmény kifejezett előírásai az ajánlatok versenyeztetésének ezt a formáját írják elő

A versenytárgyalás menete

 1. Az előkészítés
  • a kiírás feltételeinek kialakítása
  • a versenytárgyalás meghirdetése
 2. A versenytárgyalás meghirdetése
  Formák:
  • Nyilvános kiírás
  • Nyitott (nyílt) kiírás
  • Zárt kiírás
 3. Részvétel a versenytárgyaláson
 4. A versenytárgyalás lefolytatása
 5. Szerződéskötés
 6. eljesítés, monitoring tevékenység, utólagos értékelés